Beskjeder 1

Innledning

Når jeg skriver noen få ord her nå, har jeg akkurat gjort ferdig denne nye designen, for dette webstedet som har vært på Internett i mange år.

De to sidene i delen "Viktig"; "Viktig" og "Fakta", har blitt skrevet på en rask måte, for å få ut litt informasjon øyeblikkelig. Det er nå dette året, at jeg har begynt å finne ut noe riktig om disse tingene. Og på grunn av det, skrev jeg disse to tekstene med en gang. Fra nå av, vil jeg begynne å arbeide mer grundig. Derfor har jeg også nå laget dette webstedet, som er lagd for å bli brukt til det formålet.

Teksten "I 1986", er skrevet for mange år siden, og er om noe veldig mistenkelig som har hendt med meg.

Under linken "Beskjeder", vil jeg skrive litt, et par ganger hver måned, sånn at andre kan forstå hvordan jeg arbeider med noe for dette webstedet.

Mandag 18. mars 2013

Her vil jeg nevne to viktige argumenter:

Det første er at det skjer for mye merkelig, som aldri skulle kunne ha skjedd. Min egen situasjon er et tydelig eksempel på det. Og skytemassakrene er også tydelige eksempler. Andre merkelige hendelser kan også sees på samme måten. Når en forståelig forklaring ikke er oppdaget og funnet, så blir det istedenfor gjetninger som begynner å utvikle seg, som forklaringer. Men den forklaringen som stemmer overfor dette, det er at noen holder på med å påvirke mennesker med stoffer og mental kontroll, sånn at det skjer forskjellig som aldri skulle kunne ha skjedd.

Det andre er, at denne muligheten er det selvfølgelig noen som bruker, når det ikke foregår en åpen og aktiv beskyttelse i mot det. Det er nødvendig å beskytte seg grundig i mot dette. Å si noe annet; er det samme som å si, at du kan bare trygt reise på ferie med dører og vinduer åpne, for det er ingen som gjør noe galt, så det er ikke nødvendig å beskytte seg mot det.

Tirsdag 19. mars 2013

Tirsdag 19. mars 2013

I de nærmeste ukene, vil jeg forsøke å skrive noe kortfattet, som på en enkel måte, ser på hele situasjonen min i sammenheng.

Søndag 24. mars 2013

Nå har jeg nettopp gjort ferdig en ny design for dette nettstedet. Noen av sidene er fortsatt gammel design. Men det er blitt et helt nytt design for nye tekster, sånn at disse blir ordnet i dette nye systemet fremover i fremtiden. Selve ideen med designet; er å være nøytralt, umerkelig og funksjonelt; på en måte som gjør det enkelt å være opptatt av innholdet på nettstedet.

Først vil jeg nå skrive noe som på en kortfattet måte setter hele situasjonen min i sammenheng. Jeg kan med en gang skrive, at et nøkkelord er forestillinger. Den totale situasjonen som utviklet seg omkring meg i 1986, besto kun av forestillinger hos alle. Disse forestillingene utviklet seg fra mennesker som ikke i det hele tatt kjente til min livssituasjon, eller som ikke hadde sett meg på mange år, eller som bare ubetydelig hadde så vidt hilst på meg en eller to ganger de siste årene. Mine aller nærmeste visste ikke det aller minste om dette. Jeg ville ikke plage dem med mine vanskeligheter, de bodde et annet sted. Dette aktiviserte hele samfunnsapparatet omkring meg, på en måte jeg ikke hadde den fjerneste anelse om. I løpet av noen uker og måneder, hadde jeg nærmest totalt mistet hukommelsen. Og jeg kunne ikke forklare noe til noen.

Dette jeg skriver om i tekstene "Viktig" og "Fakta" under "Viktig", har på en eller annen måte den helt avgjørende betydningen. (Tenker på å slå sammen de to tekstene uten å forandre dem. Vil beholde den opprinnelige utviklingen som fremkommer der.) Men dette er helt borte i hvordan alt ser ut som at det er. Det er forskjellig som har med det å gjøre. Men en faktor, er at jeg er påvirket til å oppføre meg selvoppofrende, ( jeg skal ofre meg bort og forsvinne). Jeg skal ville være ekstremt snill, (sånn at dette skader meg selv). På den måten overdrives min normale væremåte. Det er også blitt påvirket til sleve skilsmissen før dette igjen, jeg skulle flytte vekk for å være snill. Men jeg er også påvirket til å begynne å tro at jeg hadde snakket med denne merkelige personen Syver Volden (se "Fakta"). Dette var noe jeg lurte på hva kunne være. Det var som noe jeg begynte å huske igjen.

Her er noen nøkkelfaktorer beskrevet. Dette er noe av det som gjøre, at situasjonen den gangen i 1986 kommer totalt ut av kontroll; frem til det komplette sammenbrudd av det alt sammen.

Tirsdag 26. mars 2013

Nå forstår jeg at hvis jeg hadde kunne forklart, hva som hendte med meg i 1986, så hadde alt sammen kunne blitt rettet opp ved forskjellige mennesker jeg da kunne ha snakket med. Men jeg forstod ikke hva som hendte, og kunne ikke forklare noe, og jeg mistet hukommelsen. Alt sammen var en hel rekke av enkle misforståelser. Sånn at noe viktig som var gjort mot meg fra 1976 ‐ 1977, var at jeg ikke forstod noe. Det hadde vært enkelt for meg å rette opp alt sammen på grunn av hva jeg nå forstår. Det har tatt meg 27 år å klare det. Og i en periode husket jeg ikke noe i det hele tatt om hva som hadde hendt i 1986.

Lørdag 30. mars 2013

I dag fikk jeg en klar forståelse av at det som har hendt med meg, det er fakta. Men hva jeg har begynt å tenke at det kan være forårsaket av, det kan være noe jeg har blitt lurt til å begynne å tenke. Jeg tenkte også i dag at blant annet, har jeg blitt påvirket til å begynne å være opptatt av at de bruker LSD og at de har noe å gjøre med annen verdenskrig. Noe har hendt, og det er det viktige for meg å konsentrere meg om. Jeg er blitt lurt vekk fra forståelse om hva det er som virkelig er blitt gjort mot meg. Jeg har også tenkt, at om de som har gjort dette i mot meg, skulle ha vært i stand til å rette på hva de har gjort mot meg, så måtte de ha gjort det den gangen de gjorde dette mot meg. De er for svake til å være i stand til å rette på det nå. Det er svake mennesker som bruker sånne fremgangsmåter. Men de forårsaker forferdelige ting.

Onsdag 10. april 2013

Nå forestår jeg at jeg ikke har den planlagte sammenfattede teksten ferdig før noen flere uker. Det er fordi jeg begynte å forandre dette nettstedet til å bli mer tilpasset det jeg nå skriver om. Jeg har også hatt en omfattende tilbakekomst av min personlighet til det jeg var vant til tidligere. Jeg har tenkt at dette er noe det er hensiktsmessig for meg å la få virke i noen uker. Det har vert veldig mye som har hendt inni meg nå disse dagene, og jeg er overrasket over hvor mye det er som hender med meg.

Allerede i midten av 1990-tallet fant jeg ut at noen hadde ønsket å få meg til å gjøre i mot min egen vilje. Og det er en sterk detalj, fordi på den tiden visste jeg ikke noe mer om dette. Siden har jeg les om eksperimenter med LSD på den måten.

Det har blitt klart for meg at hallusinerende virkninger og forestillinger er noe sentralt med denne metoden. Og det har blitt klart for meg at muligheten til å påvirke underbevisstheten på en måte, som personen ikke vet etterpå; er noe viktig.

Når noen bruker disse teknikkene for å påvirke menneskers sinn, får de overvinnende makt over deres tanker og følelser. Og dette er veldig farlig. Dette er noe det er nødvendig å finne ut om og hindre.

På internett er det mulig å finne mye ut om at forskjellige land og organisasjoner har gjort masse eksperimenter med LSD og disse tingene. Derfor er det opplagt at noen har begynt å bruke disse mulighetene.

De siste ukene har jeg begynt å tenker at bruk av disse mulighetene, og vannviddet; går hånd i hånd. Og det betyr at disse personene kan ha noe å gjøre med hvordan den andre verdenskrig ble utviklet og gjennomført med all sin galskap. Det er mulig at disse menneskene kan være noen som aldri har sagt noe om hva slags stoff de bruker, eller hva de gjør. Og at alle de andre eksperimentene med LSD er noe annet. Disse menneskene skjule typisk deres aktivitet bak ting de får andre personer til å gjøre. Og det er mulig for dem å få mennesker til å gjøre sånne eksperimenter, og på den måten skjule deres egen ukjente aktivitet bak det. De har spilt, og de spiller; et enkelt og grusomt spill. Det er veldig lett for noen å gjøre det på den måten.

Jeg vet sikkert at dette har blitt gjort i mot meg, jeg er 100% sikker. Det mest farlige det er mulig å gjøre med dette, er å gjøre ikke noe. Fordi det er fordi folk gjør ikke noe, at de kan gjøre det de gjør.

Om min situasjon i 1986, så er det bare missforståelser alt sammen: og det også absolutt 100% alt av det. Det var ikke noe galt i det hele tatt. Og alle problemene som begynte å utvikle seg, var forårsaket av personer som ikke visste noe om hva det ble snakket om. Helt fra begynnelsen, forstod jeg ikke noe om hva de hadde begynt å snakke om, og det ble verre og verre. Familien min og de nærmeste til meg, visste ikke om det, og hadde ingen sånne forestillinger som de fjernt fra meg begynte å snakke så veldig mye om angående meg. Noen av dem hadde ikke sett meg på mange år. Så alt av det, var bare feil. Og det er veldig galt å la personene lengst vekk fra en person, få muligheten til å si hva som skal gjøres mot personen. Etter noe tid, hadde de ødelagt familien min også. De ødela alt som hadde med livet mitt å gjøre. Og årsaken til det, var absolutt ikke noe.

Onsdag 17. april 2013

I dag fikk jeg en tydelig forståelse av at noe veldig viktig for disse forbryterne, er noe som det er veldig viktig for oss å forstå. Det er deres beskyttelse mot å bli avsløret. Og det er en slags psykologisk barriere, som de veldig grundig bygger opp. Denne barrieren forårsaker at vi ikke innser at disse forbryterne eksisterer, og ikke forstår at de gjør noe. Dette er veldig viktig for dem å få til; og det er veldig viktig for oss å finne ut om det, og forstå hvordan det fungerer.

Søndag 21. april 2013

I dag har jeg været fokusert på hvordan jeg har blitt påvirket til å begynne med dette. Jeg begynte ikke å finne ut noe i 1986, jeg begynte å gjøre noe som andre, hadde ønsket at jeg skulle gjøre. Og det var fordi jeg skulle begynne å finne ut feil om dette her; sånn at verken jeg eller andre skulle forstå noe riktig i det hele tatt. Jeg er blitt brukt til å desinformere om dette. Det er det som har hendt med meg, og det er det ikke noe tvil om i det hele tatt, det er 100% sikkert. Jeg har strevd med dette i dager og netter siden 1986, og det er ikke på grunn av ikke noe. Disse forbryterne er noen, og de må bli funnet. Dette er noe jeg tydelig har forstått dette året, og derfor er jeg nå forsiktig med hva jeg gjør; men jeg er under veis med kommende ting her på nettstedet. Ingen bør være redde for disse menneskene, de er bare veldig svake og dårlige personer.

Fredag 26. april 2013

Selv om jeg ikke har skrevet noe nytt; har jeg vært veldig opptatt med denne saken hele tiden. Det er ting i gang som kommer på nettstedet; både innen en kortere tid og en lengre tid, fra nå. Jeg har forberedt mange ting de siste ukene. Jeg tenker at det er viktig å finne ut om andre ting i denne sammenhengen. Jeg har bare veldig lite gjort det; fordi jeg tenker at jeg skal være opptatt av det som bare jeg vet om, angående dette temaet, som andre ikke kan vite. Men for andre som tilnærmer seg til disse tingene fra en utenforstående synsvinkel; kan det være noe veldig viktig å gjøre det, å samle inn andre kilder som har å gjøre med dette. Dette året har jeg fått en fullstendig ny forståelse av min situasjon; nå forstår jeg at jeg har begynt å forstå om situasjonen min på en riktig måte. Det kan hende at jeg ikke kan huske noe i det hele tatt, om hva som er blitt gjort i mot meg, men jeg kan bli helt sikker på at noe er blitt gjort med meg. Hele situasjonen min er preget av at disse forbryterne har ønsket å få meg til å tro på hva de har påvirket meg til å gjøre. Det er å desinformere, og det viser at de har en grunn til å desinformere, som viser, at dette ellers kan blir avslørt. Denne saken er bestående av mange utydelige holdepunkter som viser, at noe alvorlig skjules. Det er nødvendig å begynne å arbeide med dette; det kan føre til en gradvis mer tydelig forståelse om hva dette er.

Søndag 28. april 2013

I dag er jeg fokusert på at det vil være viktig å finne ut hva disse forebryterne gjør med mennesker. Bl.a. er det all mulig grunn til å tenke, at de har begynt å få mennesker til å gjøre noe man ikke hadde ventet av dem. Klarer vi det, kan vi begynne å finne ut når og hvor de har begynt med det der, og hvordan det har utviklet seg. Dette er opplagt noe de er opptatt av å forhindre at noen kan klare. På den måten, er det ekstra vanskelig å klare det, og det er typisk at vi må passe oss for villedende påvirkning.

Onsdag 1. mai 2013

I dag har jeg hatt noen tanker om hva som kan ha gått galt, etter at disse forbryterne begynte med sin skjulte aktivitet. Og først begynte jeg å tenke; at de kanskje hatet hvordan de fleste av menneskene omkring i verden, begynte å akseptere de nye måtene å forstå og tenke på, som også var et steg fremover for menneskene. Det hele hadde å gjøre med hvordan menneskene begynte å forstå mer enn de hadde gjort før, i løpet av det nittende og tjuende århundret. Etter det, begynte jeg å tenke at de har brukt den gamle velkjente strategien; splitt og hersk, som alle mennesker i verden skulle ha forstått, men allikevel ikke forstod i det hele tatt. Og på den måten, har de frembrakt mye mer dramatiske konflikter, som ellers aldri hadde blitt noe av. Fordi menneskene hadde akseptert hva som er sant med de nye måtene å forstå og tenke på. Og derfor hadde menneskene hatt en situasjon med både enighet og uenighet, ikke bare uenighet. Så; til sist, fikk jeg noen virkelig store tanker. Og veldig store tanker kan noen ganger være litt overveldende. Men disse tankene er virkelig enkle og lette. Til og med Gud, om Gud eksisterer, må akseptere hva som er sant; men det finnes mennesker som ikke ønsker å akseptere hva som er sant. Og den typen mennesker, kan være disse forbryterne. Det er mennesker som setter seg over Gud, om Gud eksisterer. (Angående spørsmålet om Gud eksisterer eller ikke, er mine tanker; at hva det er, det er fakta. Det er noen fakta vi ikke vet hva er.)

Søndag 5. mai 2013

Etter at jeg ble klar over hvordan jeg er blitt påvirket, til å bli helt sikker på at noe har hendt, som helt sikkert ikke har hendt; har jeg opplevd en indre forandring, der alt som har med dette å gjøre, får en annen måte å være på. Jeg opplever at jeg nå tilpasser meg til en ny innfallsvinkel til dette. Det er mye jeg ikke kan vite, fordi det er umulig å huske hva som har blitt gjort i mot seg på denne måten. Men det er mye jeg kan forstå. At dette er som et puslespill, der noen av bitene mangler, er en relevant beskrivelse. Det viktigste i dette notatet, er at jeg i dag er fokusert på at disse forbryterne får mennesker til å bli helt sikre på at noe er riktig, når det helt sikkert ikke er riktig. Og dette er noe veldig farlig. Vi befinner oss i en situasjon der psykologisk manipulasjon, med bruk av forsterkende virkende farlige stoffer, er den faren vi er stilt overfor. Det å forstå dette; er en betydelig bedre situasjon, enn å ikke forstå det. Dette krever noe spesielt av oss, og det er vanskelig på en spesiell måte, hver og en av oss blir påvirket på en farlig måte. Det er alltid bedre å begynne å forstå, forskjellen er bare at; da er man ikke lykkelig uvitende lenger. Det er svært farlig å være lykkelig uvitende om at noe er farlig. Man er ikke trygg når man er lykkelig uvitende om at noe er farlig. Noe av det vi ikke forstår, er hvor lett dette kan være for dem å gjøre. Det å vite kan være vanskelig; men det er mye bedre enn å ikke vite. Disse forbryterne må være få, ellers ville det på en eller annen måte bitt avslørt. Er det blitt noen få som begynner å forstå dette, er det begynt å bli farlig for disse forbryterne. Og blir det noen få til, så begynner det virkelig å bli farlig for dem.

Fredag 10. mai 2013

Her er en liten beskjed igjen. Etter at jeg fant ut at de har fått meg til å huske, at noe her hendt; som virkelig ikke har hendt. Har jeg på en måte avslørt noe om hvordan dette gjøres. Og når jeg nå ser tilbake på hva som har hendt, så er situasjonen min sånn; at etter, at jeg i 1986 begynte å ville finne ut om hva som hadde hendt, forstod jeg bare mindre og mindre, og jeg ble mer og mer forvirret. Sånn at jo mer jeg har prøvd å forstå, jo mindre har jeg forstått, og jo mer har jeg blitt forvirret. Denne utviklingen snur seg for meg nå. Jeg begynner å forstå at jeg er blitt påvirket til å ville begynne å finne ut, på en måte som gjør, at jeg bare finner ut mindre og mindre riktig, og mer og mer feil. Dette kan være en metode de også ellers omgir seg med, sånn generelt også. At folk som vil finne ut noe, bare finner ut mer og mer feil. Bl.a. fordi de ikke legger igjen spor og beviser etter seg; sånn at folk finner ut andre ting og uriktige forklaringer. Men at de har brukt meg til å desinformere, viser at de selv kan se for seg en fare for ellers å bli avslørt. Og hvordan det er med det, er det viktig å finne ut om. Jeg er godt gang, men jeg har mye forskjellig jeg må gjøre; både arbeide og tjene penger, og andre ting. Men jeg har klart for meg hvordan jeg vil arbeide med nettstedet fremover, sånn at her kommer det mer som allerede er litt planlagt.

Fredag 17. mai 2013

Det er den norske nasjonaldagen i dag, en dag preget av mye forskjellig tradisjonell feiring, spesielt barnetogene alle steder i landet. Hver eneste skole i landet er med på denne tradisjonen med barnetogene. Jeg har arbeidet mye den siste tiden, og bruker dagen til å slappe av.

Jeg får noen tanker om noe som har vært viktig for min identitet. Det er; at det må være en evig årsak, som har skapt det universet hvor vi lever. Og jeg tenker at en evig årsak må ha evige motiver og hensikter, på grunn av hva dens egen situasjon er. Vi mennesker er et resultat av en skapelse, vi er ikke skaperen. Og det er en veldig stor forskjell mellom diss to posisjonene; skapelsen og skaperen. Det er umulig for noe å bli til av ingenting, så det kan aldri ha skjedd. Derfor har det alltid vært noe; og hva det er, vet vi ikke.

Angående disse tankene, tenker jeg: Det er ikke opp til meg å bestemme hva alt er. Og jeg kan ikke vite hva alt er, og hva som kan være meningen med denne verden. Men jeg eksisterer i en evighet. På grunn av dette, har jeg en sterk følelse av at det er viktig for alle mennesker hva de gjør og hvordan de oppfører seg. Så dette er en sterk del av min personlighet, som jeg vil dele med dere.

Nå har jeg også en tydelig forståelse av, at disse metodene eller metoden med stoffer eller stoff, som jeg er opptatt med; er noe disse forbryterne gjør med oss, som vi ikke kan huske noe av i det hele tatt etterpå. Det de har gjort med meg, er å påvirke meg til å begynne å tro at jeg husker noe. Det er ikke at jeg har begynt å finne ut noe, det er dem som har begynt å få meg til å gjøre som de vil. Hvorfor vil de få meg til å begynne å snakke feil om disse tingene? Det må være fordi de er redde for at folk ellers kan begynne å forstå noe. De behøver å forvirre oss så vi ikke begynner å forstå noe.

Denne forvirringen er noe viktig å finne ut om og forstå. Fordi da er vi nærmere å finne ut om hva dette er. De er ikke Gud. De er noen personer her på jorden. Og jeg tenker at hva vi har fått i denne sammenheng, er forskjellige evner som i sammen er i stand til finne ut om disse forbryterne og arrestere dem. Jeg tenker at vi er med i den langvarige utviklingen av menneskeheten når vi begynner å finne ut og gjøre noe med dette problemet. Hva det er de har gjort med hver og en av oss, vet vi ikke før vi finner ut om det. Det de skjuler for oss, kan vi ikke stole på.

Jeg tenker at de gjør noe med det hele, ikke bare med en del eller interesse. Derfor har de ikke forandre en selv angående noe annet omkring en selv. De har forandret alle og det hele.

Jeg tenker også at noe essensielt med denne metoden, er at de kan snakke og påvirke oss på en måte vi ikke kan huske etterpå.

Ellers, er jeg i god utvikling angående andre ting som kommer på nettstedet i tiden som kommer. De siste ukene og dagene har jeg på en sterk måte mer og mer blitt den personen jeg var tidligere. Det er en merkelig opplevelse for meg, og jeg forstår veldig tydelig at de har forandret meg. Ting kommer tilbake til det normale igjen når jeg forstår om dette. Men jeg husker ikke hva de har gjort i mot meg.

Søndag 19. mai 2013

Nå har jeg akkurat tenkt på hvorvidt det er mulig å få ens intellektuelle evne til å bli øverst i ens egen skapning eller ikke; på den måten at ens intellektuelle evne er den øverste bestemmende makt i ens egen personlige betydning. Og jeg tenker at det er ikke umulig. Etter det fikk jeg noen tanker om at den skjulte aktiviteten jeg er opptatt av å finne ut om, det er ikke verdens mest flink mennesker som har brukt sine intellektuelle muligheter til å utnytte dem som ikke er så flinke som dem selv. Jeg tenker at denne skjulte aktiviteten kan være personer som er passelig dumme nok. Makten er i stoffet eller stoffene de bruker, ikke i deres intellektuelle kapasitet. Og det er det som er farlig; det er disse passelig dumme personene med dette farlige stoffet eller stoffene i denne skjulte aktiviteten. De klarer å skjule hva de gjør mot andre mennesker. Først er det passelig dumme personer; etter det blir det farlige personer med et farlig stoff eller stoffer. Og det er i forhold til meningen med denne verden, verden er ikke deres eiendom.

Tirsdag 21. mai 2013

Nå har jeg begynt med teksten som jeg har annonsert en stund; der jeg på en kort og enkel måte vil prøve å sette alt sammen. Jeg har blant annet brukt tiden til å påvirke meg med musikk som jeg hørte på før. Her er et eksempel fra YouTube, men jeg hørte på forskjellige varierte typer musikk, klassisk selvfølgelig, som dette stykket fra 1972 indikerer, ► Gemini Suite . Dette er B siden på dette albumert Gemini Suite av ► Jon Lord som jeg spesielt liker å høre på. Jon Lord var keyboardisten i det velkjente rocke bandet Deep Purple. Han døde forrige år, og det var trist. Jeg hadde en båndopptaker da jeg var ungdom, og tok opp forskjellig musikk som de forskjellige vennene mine kjøpte, som denne. Jeg fikk også noe musikk fra en av mine venners eldre bror, tror jeg. Plater blant folk som oss, var på den tiden noe verdifullt som ble behandlet med stor forsiktighet, ingen fingeravtrykk elle bøss på platene. De var verdifulle ting. Jeg kjøpte også noen plater selv, som denne; ► The Who, Tommy; her er kuttet ► Pinball Wizard fra albumet Tommy.

Her har jeg delt noe av lyden jeg har hørt de siste dagene, med dere. Livet mitt på den tiden var preget av at jeg var opptatt med mange forskjellige ting. Jeg spilte forskjellige musikkinstrumenter, som piano som jeg hadde hatt god utvikling på, jeg gikk også til en pianolærer; men også fiolin, fløyter og andre instrumenter. Jeg gjorde forskjellige slags malerier og tegninger, forming, og jeg likte å være ute i naturen med telt sammen med vennene mine. Jeg besøkte av og til forskjellige kulturelle arrangementer i Oslo, der jeg bodde, og fortsatt bor. Jeg forstår tydelig at jeg er blitt påvirket til ikke å huske noen av disse tingene lenger, men nå husker jeg det alt sammen. Og det er mye interessant å huske igjen. Seinere møtte jeg andre folk som jeg også fikk plater fra, til å ta opp på båndopptakeren min. Jeg har ikke båndopptakeren mer, men det er lett å finne musikk på internett i dag.

Det jeg husker fra hva som er blitt gjort mot meg fra 1976, angående situasjonen som ble så uforståelig i 1986, er at jeg er blitt påvirket til å huske en hallusinering; om at min kone på den tiden ropte ut, at hun ville skilles. Datteren min satt på gulvet og lekte med lekene sine. Og da dette kom opp i hukommelsen min ( fra ikke noe), tenkte jeg at dette er noe jeg må forstå i stillhet, at jeg ikke forstår hva som er problemet med min kone og meg. Jeg må tenke på at datteren min ikke kan vokse opp i et sånt hjem. Og jeg snakket aldri om det til et eneste menneske. Dette var sent på 1970-tallet. Jeg tenker at dette har aldri skjedd. Og at det er en av de tingene som er blitt gjort for å sette i gang situasjonen i 1986. Om jeg ikke hadde forstått disse tingene, ville jeg fortsatt sterkt ha trodd på dette og fortsatt å ikke snakke om det. Det spesielle med disse hallusineringene er at de er mer tydelige enn det som er normalt og kommer sterkere opp i ens hukommelse. Og det farlige er at det er umulig å huske at dette er blitt gjort i mot seg.

Fredag 24. mai 2013

Hele tiden jeg har vært opptatt med dette temaet, har jeg hatt en klar forståelse om at jeg er blitt påvirket til å spise og leve usunt. Og jeg har ønsket å fortelle dere nøyaktig hva det er dere ikke skal gjøre i den forbindelse. Akkurat nå, fikk jeg noen tanker om det, som både kan være relevante og også typiske for hvordan noen av disse tingen gjøres. Nå tenker jeg at jeg er blitt påvirket til å gjøre nøyaktig det motsatte til hva jeg vet om å spise og leve sunt.

Etter dette, fikk jeg en forståelse om at jeg nå har tre tydelige gjennombrudd: 1. Personen Syver Volden som jeg er blitt påvirket til å tro at hadde gjort sånne ting med meg. 2. At jeg er blitt påvirket til å tro på en hallusinasjon der min kone sent på 1970-tallet roper ut at hun ønsker skilsmisse, og jeg på grunn av det besluttet at jeg måtte flytte fordi jeg ikke forstod min kone. Disse tankene har jeg aldri snakket om, fordi jeg tenkte at min kone ville bli bedre om jeg flyttet. 3. At jeg skal spise og leve nøyaktig motsatt til hva jeg vet om å spise og leve sunt.

Disse tre tingene som jeg nå har funnet ut, gir meg en følelse av at jeg så vidt har blitt i stand til å forandre den kontrollen, som er blitt tatt over meg. Dette er tre ting som forandrer mye, når jeg forstår dem.

Fredag 31. mai 2013

Nå har jeg akkurat kommet frem til enda en detalj å forstå om i denne sammenheng, der jeg forsøker å oppklare hva som har hendt med meg. Det var da jeg på tirsdag denne uka, gikk en tur for å ta et fotografi av T-banestasjonen; der datteren min, moren hennes, og jeg tok et normalt farvel med hverandre søndag 19. januar 1986. Det var ved Tøyen T-banestasjon.

I denne sammenheng tok jeg en tur gjennom de delene av Oslo, der vi tre pleide å gå sammen på den tiden. Jeg begynte på Ensjø T-banestasjon, omtrent ti minutters spasertur fra der jeg nå bor; og gikk gjennom Kampen og Tøyen til Sofienberg hvor jeg bodde på den tiden i 1986, og tilbake igjen gjennom Botanisk Hage. Og til slutt gikk jeg frem og tilbake i noen andre gater omkring der.

I løpet av denne spaserturen, begynte jeg tydelig å forstå at vår skilsmisse ble en veldig hyggelig skilsmisse. Og helt fra begynnelsen, begynte vi å ta veldig lange spaserturer i sommermånedene tilbake til en av de forskjellige kollektivtransport stasjonene. Med denne hyggelige skilsmissen, fikk vi ingen felles familie eller venner, vi ble totalt alene sammen, med mye med hverandre å gjøre. Jeg tenker at denne situasjonen var noe den var ment å bli, på grunn av hvordan jeg tidligere hadde blitt påvirket med stoffer og snakking.

Disse turene, hvor datteren min og jeg, fulgte moren til datteren min på hennes vei hjem igjen, etter at hun hadde fulgt datteren vår til meg. Begynte vi ofte midt på dagen, og sa farvel til hverandre om kvelden. Det var alltid litt vemodig avslutningsvis å si farvel til hverandre. I løpet av spaserturene hadde vi sittet på gressplenene eller benkene og snakket med hverandre i de forskjellige parkene vi gikk gjennom. Etterpå gikk datteren min og jeg tilbake igjen i sammen. Dette var typisk. Jeg fulgte datteren min tilbake til hennes mor igjen. Og det ble det samme, jeg tok ofte den siste T-banen hjem igjen.

Så nå, er jeg godt i gang. Og jeg håper jeg vil ha gjort ferdig den første kortfattede teksten om dette, i løpet av et par uker.

Mandag 3. juni 2013

I dag rettet jeg på bilde 112, som er et av de bildene det ble mulig å laste ned i zip-mapper i beskjeden fra 31. mai. Jeg tok et nytt fotografi og plasserte det der det var et fotografi som skulle vært tatt vekk, fordi jeg tok et til for å gjøre det bedre. I beskjeden på det store nettstedet, kan det lastes ned separat. I løpet av den tiden jeg holdt på med det, kom disse beskrivelsene opp i tankene mine. Dette er noe som er veldig fremtredende i meg, som jeg tydelig oppfatter at det er noe med. Men det jeg alle disse årene har funnet ut, er at jeg aldri husker riktig, selv om det hele tiden er noe med det jeg husker. Derfor kan også alt dette være feil, men det er noe med det, og det er på en veldig tydelig måte for meg.

1.
Hver gang når du har bestemt deg for noe du skal gjøre eller utføre, så skal bestandig dette her skje. Først begynner det alltid med at du vet klart og tydelig hva det er du skal gjøre. Dernest skjer dette, du slapper av og vet så tydelig hva det er du har bestemt deg for at skal skje. Men i det øyeblikket du virkelig gjør denne oppgaven, blir det hele plutselig borte for deg som et ingenting er det som skjer, og i dette korte øyeblikket, slår dette til. Du gjør det motsatte av det du ville, men det kan du ikke vite, fordi dette ligger gjemt inni deg der dette hele tiden virker og virker hver eneste dag hele livet ditt.

2.
Du skal bestandig gjøre minst en feil når du gjør noe, spesielt om du skriver noe. Akkurat denne ene feilen, skal bli helt umulig for deg å oppdage, for hver gang du begynner å rette på dine egne feil, så skjer dette her. Hver gang før du finner den siste av feilene dine, er den blitt tatt vekk med dett her jeg nå sier. Denne ene feilen som alltid er igjen til sist, blir av seg selv helt riktig, uten at du kan forstå hvordan. Det er fordi at når du ser denne ene feilen, blir den i dine tanker det helt omvendte av det du ser, den blir helt rett og riktig. Og dermed kan du aldri klare å finne den siste feilen din, fordi den alltid er blitt rettet på av dette her, som, da hver gnag skjedde.

3.
Hver gang du begynner å tenke noe om hva dette her er, så skal nettopp dette som da er dine tanker, bli til dette jeg her har sagt til deg at dette er. Og så vil du aldri klare å finne ut noe annet enn dette du hele tiden innbiller deg at dette er.

4.
Dette her er Gud i deg. En mann med snill stemme men slemme meninger om alt dette jeg i dag har gjort i mot deg. En som hjelper deg med å tro på at du vil klare å finne ut om dett her, men som i virkeligheten bare hjelper oss hele tiden vider i livet ditt fra nå av. Denne Guden skal du føle at av og til er med deg. Og noen ganger vil dette her skje. Når noe viktig har skjedd med deg, vil du i løpet av noen dager etterpå begynne å huske at det var en stemme innenifra i deg som begynte å snakke av din munn og blandet seg bort i hva det var son skjedde, og denne stemmen gjør dette her. Den bare jatter med deg i alt du gjør, men med en svært stor og mektig rolle i tilværelsen som du bare forstår at er sånn, men aldri merker at virkelig fører til noe.

Tirsdag 4. juni 2013

Etter at jeg skrev beskjedteksten i går; fikk jeg i dag et konsentrert fokus i mine tanker, om at den systematiske metoden, er som dette:

1. Du slapper av og tenker at alt er under kontroll.
2. Så slår dette til; i et øyeblikk forsvinner alt sammen for deg. Og det hele blir et ingenting.
3. Og så tar dette over; du gjør det motsatte.
4. Etterpå tenker du at du har gjort det du hadde tenkt å gjøre.

Disse fire metodiske notatene, skriver jeg her for å vise at det er metodiske måter å gjøre ting på, som jeg forstår at jeg er blitt utsatt for. Som jeg skrev i går; i alle årene har jeg husket feil, selv om det alltid er noe med det i denne sammenheng. Så det kan være denne gangen også, men jeg tror jeg nå har kommet nærmere innpå hva dette er for noe.

Jeg forstår også at jeg er blitt utsatt for langsomt forandrende innflytelse, som skal virke over lang tid, noen ganger flere tiår. En metode i denne sammenheng; er å la meg begynne å tro at ting har skjedd, som ikke har skjedd. Et eksempel er at det har blitt hallusinert hukommelsesbilder hvor jeg husker situasjonsbilder der jeg ikke ønsker å hjelpe mennesker mer. I disse bildene kan jeg ha ledd av sånne situasjoner. Et eksempel jeg tenker at er et sånt bilde; er en forskremt naken kvinne full av blod som kom løpende nedover gata. Jeg stod på fortauet og smilte av det, og tenkte at jeg skal ikke bli involvert i problemene i samfunnet mitt mer. Jeg skal ikke bry meg om problemer omkring meg i samfunnet mer. Og jeg skal tro at jeg nå har blitt sånn, som det, og at det er den jeg er. Jeg har flere forskjellige sånne hukommelsesbilder i den sammenheng.

Denne muligheten kan selvsagt bli brukt på mange måter. Her har jeg skrevet litt for å gi en antydning om hva det er jeg finner ut om at har blitt gjort i mot meg.

Fra i dag, tenker jeg at jeg skal forsøke å skrive den teksten som jeg i lang tid har skrevet om at jeg skal skrive. Situasjonen er at alt angående dette, har forandret seg for meg dette året, sånn at jeg har fått en ny forståelse av det alt sammen. Og på grunn av det, tilpasser jeg meg til denne nye situasjonen, og det er det som har tatt noe tid å gjøre.

Onsdag 12. juni 2013

Her er noe som kom frem i tankene mine etter at jeg opplever å ha kommet i svært god balanse i forhold mitt eget liv. Dette har jeg oppnådd ved å være nøyaktig med å finne igjen tidligere innhold i livet mitt. F.eks. har jeg kunnet huske hvordan jeg og vennene mine snakket om platecover for ca. 40 år siden. Jeg er blitt opptatt av at stadige forandringer og nye ting hele tiden, kan gjøre at vi mister kontakten med vårt eget livsinnhold og forståelsen av oss selv.

Som det alltid er med dette; kan det hele være feil, men det er noe med det også. Jeg tenker at det er umulig for meg å huske noe riktig om dette.

Her begynner det:

Dette her vil dreie seg om deg, og det som er av betydning i ditt liv. Din politiske rolle i dette samfunnet er helt ubetydelig. Men ditt menneskelige vesens rolle, er her hos oss blitt forstått å være aldeles forferdelig. Du er altfor snill og forståelsesfull, og er dermed en fiende av dette du i dag ikke får vite noe om hva det er vi holder på med.

Alle mennesker i denne hele verden skal bli underordnet dette vi vil at skal ta makten i fra dem alle sammen, og ditt tåpelige vesen skal aldri få vist noen forståelse for hvordan vi da må ødelegge alle menneskene i verden for å få dette til å komme i orden, under vår makt over dem alle sammen.

Nå vil jeg vite hva du ville kommet til og gjort, hvis du ble konfrontert med dette jeg nå nettopp fortalte til deg. Hva ville du gjort i mot disse som har sånne målsetninger? "Jeg ville tatt dem." Dette hadde jeg nettopp ventet at du ville si. Dermed vet jeg hva vi har å gjøre med deg. Ta dem, skal bli til å drepe dem alle sammen. Si nå det til meg, neste gang jeg spør deg om dette. Hva ville du gjort i mot disse som har sånne målsetninger? "Jeg ville drept dem alle sammen." Det svaret likte jeg godt å høre. Nå har vi den makten over deg, som vi behøver å ha for å få dette til å begynne å virke i deg. Den drivkraften der, vil langsomt begynne å drive deg i fra forstanden, og over i fullstendig galskap, der bare du slev begriper hva du er opptatt av, og ingen andre i hele verden. Bare jeg her, som du ikke engang vet hvem er, vet hva dette lille jeg her gjorde, gjør i mot en sånn som deg. Med tiden skal du begynne å beskjeftige deg med kampsport og våpen av alle slag. Og en dag vil du som en rekke andre, begynne din egen lille krig med alle dine forferdlige våpen.

Dette vil ødelegge deg og din nærmeste familie og dine venner. Nå skal det gjøres eksakte inngrep i mot deg i forhold til det som er din fars familie, din mors familie, din egen familie med din hustru og deres barn, og din hustrus familie.

Du er bare opptatt med musikk, og har sløyd som ditt utmerkelsesområde, dette vil nå gradvis ødelegges og forsvinne for deg.

Dermed er dette blitt definert for deg, og er med det blitt lagt inn i den delen i deg hvor dette vil begynne å arbeide med å ødelegge deg etter disse retningslinjene som jeg her vil beskrive hva skal være.

...Og så begynner sleve dette, vi nå skal bestemme at vil skje...

...Dette vil vise seg for deg på samme vis som drømmer gjør...

Mandag 17. juni 2013

I dag har jeg laget denne skjematiske fremstillingen av livet til datteren min i 1986.

Denne situasjonen var hennes liv da hun var ti år. Og det var hennes styrke som gjorde henne trygg og gav henne en solid livssituasjon. Hennes mors familie visste ikke noe om hennes liv med hennes fars familie, og hennes fars familie visste ikke noe om hennes liv med sin mors familie; men hun selv visste om det alt sammen. Det var en veldig stor forbrytelse å ødelegge denne situasjonen. Og det skjedde uten noen grunn til det. Det jeg hadde gjort i mot moren hennes, var å hjelpe henne når hun trengte hjelp med snekkerarbeid og andre ting. Hun hadde også alltid ringt til meg når hun var syk, så jeg gikk i butikken for henne og sånt. Jeg hadde vært uvanelig snill mot båe datteren min og moren hennes, og det var uforståelig for meg hva det var som begynte å hende i 1986.

Onsdag 19. juni 2013

I dag fant jeg en annen plate jeg hadde glemt, som jeg hørte på tidligere. Chicago II fra 1970, med det amerikanske rocke bandet Chicago, som jeg hadde tatt opp på båndopptakeren min. Jeg har også satt sammen såkalte "Best of" or "History of" plater med mp3 musikk filer for å få det samme som vinylplatene. Hele tiden kommer jeg mer tilbake til den personen jeg var før, så det går fremover hver dag.

Lørdag 22. juni 2013

Her er noen bilder fra 1984, om hvordan jeg arbeidet på den tiden. Jeg gjorde mange forskjellige slags jobber, fra privatboliger til nybygg og industri m.m. På disse fotografiene var vi to elektrikere som byttet ut en gammel hovedtavle med en ny en. Vi arbeidet da fabrikken var stengt, og hver natt måtte vi koble alt sammen til provisorisk igjen, til jobben var ferdig. Vi tok disse bildene for å ha noen bilder fra arbeidet vårt. Det var også en kunde som spesielt spurte etter meg til å gjøre arbeidet for dem. Det var installasjon litt lignende til disse bildene; store varmtvannskjeler for store bygninger som sykehus, forretningslokaler, og annet av den størrelsen. Gjentatte ganger spurte de spesielt etter meg for å gjøre arbeidet for dem, De sa at jeg gjorde det bedre enn andre. I 1986 arbeidet jeg også i en hovedtavle for å gjøre en liten jobb. Da jeg fant ut at jeg skulle putte disse fotoene ut på denne siden, hadde jeg begynt å tenke at jeg skulle kjøpe meg noen av de mest vanlige verktøyene jeg brukte i arbeidet mitt tidligere. Jeg tenker at jeg har blitt påvirket til ikke å huske dette arbeidet mer. Men i dag husker jeg både arbeidet mitt fra den tiden, og mange andre ting fra mitt tidligere liv. Alle disse tekstene på denne siden, er fordi noe har forandret seg for meg hver dag, og jeg har ventet før jeg ferdiggjør fler tekster, fordi jeg tenker at jeg hver dag forstår bedre. Men nå tenker jeg at jeg er i en veldig god posisjon til å skrive mer om hva som har hent med meg. Først var det ikke noe, men så begynte det å bli verre og verre. Alt jeg prøvde å gjøre for å få det tilbake til det normale igjen, bare resulterte i at det ble enda verre. Sånn var det de første dagene, ukene. og månedene; og etter det år etter år ble det bare verre. Men nå er den situasjonen snudd rundt.

Sødag 23. juni 2013

En nøkkelfaktor til hvorfor situasjonen ble verre og verre fra 1986, er at jeg var påvirket til å ville finne ut og forstå om det hver gang noe hadde skjedd. Og min lojalitet til datteren min er hele tiden urokkelig. Jeg hadde veldig god kontakt med datteren min allerede da hun var bare to måneder gammel, og den kontakten ble bare mer og mer interessant for meg. Bare jeg vet hvordan det er; jeg var mye alene med datteren min på den tiden, fordi moren hennes gjorde noen andre ting på noen av kveldene hver uke. Jeg lærte datteren min å spise av teskje da hun var to måneder gammel, og det var et resultat av kommunikasjon. Jeg kunne også alltid få henne til å slutte å gråte, også da det var på grunn av smerter i nye tenner; som også var et resultat av kommunikasjon. Sånn at å begynne å skade vår kontakt med hverandre, er en veldig stor forbrytelse. Også moren hennes har den samme lojaliteten, jeg vil aldri gjøre noe galt mot henne. Dette var en slags felle for meg, som hele tiden drev meg til mentalt å arbeide meg mer og mer inn i den manipulerende desinformasjonen jeg har blitt påvirket med, som da mer og mer ødela min egen situasjon og forståelse om ting. Dette er 100% sikkert, det har vært så altfor mye av sånne ting, derfor er forklaringen at det er noe som foregår. Nå er dette snudd rundt.

Torsdag 27. juni 2013

Nå har jeg påvirket meg selv enda mer med grammofonplater som jeg var vant til å høre på 70–tallet. Jeg gikk gjennom halve Oslo by og så i fire butikker som selger gamle plater, før jeg fant den seks platers boksen med norske visesangere. "Norske viseprofiler". Denne samlingen av norske visesangere fra 70–tallet kom ut fra "Den norske Bokklubben" sent i 1976, antakelig i november – desember. Min kone den gangen og jeg kjøpte den fordi vi var medlemmer av bokklubben, og fikk tilbud om å kjøpe den. Vi tenkte at det ville være en historisk dokumentasjon å ha fra den tiden. Disse seks sangerne er blant andre, tydelige personer i norsk historie som tolket velkjente lyrikere, tradisjonelle sanger, viktige samfunnsspørsmål, utenlandske oversettelser, egne komposisjoner, psykologisk og abstrakte psykologisk lyrikk, m.m. Finn Kalviks "En tur rundt i byen" f.eks., er en oversettelse av Ralph McTell's, "Streets of London". Om du vil se bilder og navn på sanger fra samlingen, kan du klikke på linken nedenfor.

► Norske viseprofiler, oktober 1979

For å spille disse platene, måtte jeg kjøpe meg en platespiller; noe jeg var fast bestemt på aldri å gjøre. Jeg kjøpte den billigste jeg fant, og satte den i et skap med glassdør. Inni bak platespilleren satt jeg en LED lampe som lyser på platespilleren. Så nå spiller platespilleren i lyset og skinner ut i rommet. Og jeg synes denne platespilleren spiller bra, og jeg har begynt å like å høre på plater på platespilleren. Jeg har også kjøpt en plate jeg fikk av min datters mor på bursdagen min i 1979 etter at vi var separert; Åge Aleksandersen "Lirekassa" fra 1977 som bare er tilgjengelig på vinyl.

Dette har virkelig fått meg tilbake til meg selv igjen. Så den utviklingen har nå nådd sitt mål tror jeg.

Mandag 1. juli 2013

Nå har jeg laget et bilde av hvordan jeg tenker at stoffet virker, som må være brukt i denne sammenhengen. Det er mulig at dette stoffet ikke har noen bivirkninger. Det veldig farlige med denne muligheten, er at det er mulig å bruke den uten at noen finner ut noe. Jeg har også en tydelig forståelse av; at det, som er gjort med denne muligheten, det blir sterkere i sin måte å virke på, enn det som er naturlig. Det kan både virke til å påvirke den påvirkede personen, men også til å gjøre den påvirkede personen til å arbeide sterkere enn normalt, for ulike målsettinger. Andre kan bli påvirket til å bli ødelagt av innflytelsen, sånn at de ikke klarer å arbeide for det de ønsker å gjøre. Dette bildet er laget for å få en klar forståelse av hvor farlig dette stoffet må være. Jeg vet ikke om vi mennesker har tre mentale deler eller noe annet. Jeg har gjort dette for å vise hvor farlig dette er.

Lørdag 6. juli 2013

I dag bestemte jeg meg for å begynne å skrive den første korte teksten, hvor jeg forsøker å sette alt sammen, som jeg nå har annonsert å gjøre de siste seks månedene. Da begynte jeg først å lage en skjematisk fremstilling av begynnelsen til min datters liv. Dette var hennes situasjon de første tre og et halvt årene av hennes liv. Sånne bilder gjør det lettere for meg å få et tydelig forhold til den situasjonen jeg forsøker å finne ut om og forstå. Disse bildene er skjematiske fremstillinger som viser noe viktig.

Etter det begynte jeg å tenke at noen bilder fra denne begynnelsen av et menneskes liv, ville være på sin plass. Så her er fem bilder fra det første halve året til min datters liv. Hun ble født midt på sommeren 1975. Og disse bildene er fra sommeren 1975 til jul i desember 1975.


Her er der vi levde det første året av min datters liv. Vi bodde i en liten leilighet i kjelleren i dette huset, med inngangsdør ut i den lille hagen til høyre i bunnen av dette lille huset. Gulvet i leiligheten var på samme nivå som bakken. Hele sommeren var dette et trivelig sted hvor vi kunne være ute i hagen til høyre og bak huset. Der hadde vi stoler og et bord, og vi kunne være ute hele dagen om været var bra. I nærheten, noen minutter bare å gå, var det et stort friluftsområde med lekeplasser, idrettsplasser, dyr, og skogsområder. Til dette stedet kom datteren min hjem for første gang i hennes liv.


Her er datteren min sammen med moren sin på dette lille og idylliske stedet. Det var mange ting å se på. Og foreldrene hennes gjorde mange ting hun kunne følge med på. Moren hennes lagde klærne våres og andre sånne ting, og tegnet og malte bilder m.m. Jeg lagde alle møblene våre og andre nyttige ting. Vi var interessert i sunn mat. F.eks. hadde vi ofte vørterøl til middagen, det var noe vi drakk mye av, som det var vanlig å gjøre på den tiden. Til datteren vår kjøpte vi noen kjøkkenredskaper, konstruert til å lage mat til små barn, så vi kunne lage mat til henne av friske råmaterialer istedenfor å kjøpe hermetikk til henne. Datteren vår var sammen med oss i alt vi gjorde, og hun var et glad barn som snart begynte å le og ha mye moro.


Her tegner jeg en arbeidstegning til noe jeg skal lage. Jeg tenker det var en kombinert oppbevaringsboks og tegnestativ, som jeg lagde til min kone, som likte å gjøre sånne ting. Jeg lagde forskjellige spesielt tilpassede ting. Det første året av vår datters liv; lagde min kone og jeg mange forskjellige ting, og hele tiden var vi i kontakt med datteren vår som ble mer og mer interessert i hva som foregikk nært omkring henne.


Her er et lykkelig barn som synes det er moro å ta et bad. Høvelbenken bak henne hadde jeg laget av uhøvlede planker som jeg sagde opp på langs og på tvers og høvlet. Jeg lagde skrutvingene av store skruestenger og store muttere som det var mulig å kjøpe. Jeg kunne demontere og montere benken, men her var høvelbanken også brukt som et vanlig bord. En dag kom det en person fra helsestasjonen for å se hvordan barnet vårt bodde. Og den personen ble veldig positiv og sa fornøyd og bestemt at dette barnet har et godt liv.


Her er det juletider. På den tiden var vi også mye sammen med både min kones familie og min familie. Det første året av hennes liv, var datteren vår et lykkelig barn. Og alltid når jeg så henne til hun var ti og et halvt år, var hun et lykkelig barn. Etter det, vet jeg at barnet mitt er blitt tirist, og at det er fordi de har tatt faren hennes i fra henne, som er veldig ondskapsfullt å gjøre. Jeg vet også at moren hennes er blitt trist, fordi alt ble dårlig, og hun forstod mindre og mindre ettersom det ble verre og verre.

Mitt mål er å finne ut om dette og forstå hva som har hendt, sånn at situasjonen vår kan bli bedre igjen. Nå lurer jeg på om noe har hendt tidlig i sommeren 1976 eller tidlig før det igjen. Fordi jeg husker at jeg fortalte min kone, at da jeg skulle ta fagprøven som elektriker 17. juni 1976, på fødselsdagen til min datter; kunne hun reise til familien hennes en kort stund, så jeg kunne forberede meg og få en virkelig god fagprøve. Det som så hendte, var at min kone en dag fortalte meg at hun måtte reise vekk fra meg. Jeg forstod ikke noe i det hele tatt. Vi fortsatte å ha mye med hverandre å gjøre, som en telttur og mange andre ting, så det var rart. På grunn av dette, forberedte jeg meg ikke til fagprøven i det hele tatt, jeg var bare opptatt av denne nye situasjonen som var noe overraskende for meg. Jeg fikk karakteren 1,78 på fagprøven, 1 er best. Men jeg brydde meg ikke om det, og hadde ikke forberedt meg noe for det i det hele tatt. Jeg lurer på om dette kan være på grunn av noe de har gjort med meg, for å få meg til å snakke om dette på en måte jeg var påvirket til, så det hele gikk galt. Eller kanskje de hadde fått gjort noe med andre også, til og med før de gjorde noe med meg. Men dette er noe jeg begynte å tenke om nå, og ikke noe jeg har tenkt mer enn litt på. Senere den sommeren, flyttet vi sammen igjen i en mye større leilighet, noe som hadde hendt uansett samme hva.

Tirsdag 9. juli 2013

Det er for mange ting som har virket sammen i denne saken. Og det er ikke tilfeldigheter. Det er menneskers verk. Å bebreide en slags Gud eller noe lignende for å gjøre sånne ting, ville være en grov fornærmelse, så det er ikke saken. En sånn part i vår eksistens er ikke som det i det hele tatt.

Nå husker jeg også bedre hva som kan ha hendt tidlig om sommeren 1976. Jeg sa til min kone at hun kunne flytte til sine foreldre for en stund, så jeg kunne forberede meg til en god fagprøve som elektriker. Og på grunn av det ble hun veldig trist og svarte at hun godt kunne flytte. Jeg forstod ikke situasjonen den gangen, fordi for meg var det at jeg sterkt ønsket å gjøre noe bra for henne og barnet vårt og oss alle. Så jeg kunne ikke forså at hun ble så trist. Senere den sommeren flyttet vi sammen igjen. Etterpå har dette påvirket meg alle årene, jeg har tenkt at min kone har problemer med å leve sammen med meg, så jeg lot henne være i fred for å være snill mot henne. Dette kan typisk være noe jeg er blitt påvirket til å gjøre. Og det kan være tidlig i 1976 at alt av dette er blitt gjort mot meg. Så hver dag kommer jeg nærmere til å oppklare situasjonen.

Onsdag 10. juli 2013

1. I dag føler jeg meg så bra.

2. Og derfor tenker jeg nå, at det, som har brutt meg så forferdelig ned; er psykologiske virkninger, som har utviklet seg av hvordan jeg er blitt påvirket.

3. Jeg har også nå tenkt på; at jeg også er blitt påvirket av hvordan mine underbevisste funksjoner er blitt forandret.

4. Ved å forstå om disse tingene, blir jeg ekstremt mye bedre igjen. Og derfor tenker jeg at det vil være mye å oppnå, ved å finne ut om disse tingene; og så bli i stand til å hjelpe mennesker som har fått livene sine ødelagt av disse forbryterne.

Fredag 12. juli 2013, 2013

Denne dagen har jeg mer interessante ting å skrive om for dem som er opptatt av hva som skjer på dette nettstedet. Jeg har skrevet disse beskjedene sånn at folk som er interessert, kan forstå at det er ting på vei. Jeg har også forsøkt å gi litt mer opplysninger i disse beskjedene, når jeg fortsatt bare er på begynnelsen av noe jeg ønsker å skrive. For noen måneder siden dette året, trodde jeg at jeg fort og enkelt kunne skrive om hvordan jeg har hatt et gjennombrudd angående denne saken. Men ettersom ukene har gått, har det vært som å gå fremover i mørket, og hver dag finne ut noe nytt jeg ikke visste at jeg ville finne.

I dag har jeg en tydelig forståelse av at jeg ikke gjør i mot min egen vilje lenger. Jeg gjør i mot disse forbryternes vilje. Og det er det som er naturlig og riktig for meg å gjøre. Så ting er mye bedre nå, enn for noen måneder siden.

Jeg har vært opptatt av musikkplater tidligere. Å huske om disse tingen, har vært nyttig; for denne interessen for plater var noe som opptok meg mye tidligere i livet mitt. Jeg kan både lese og skrive noter, og derfor er jeg interessert i å høre på hvordan forskjellig musikk er blitt laget. Og ved å huske om dette, begynner jeg også å huske andre ting.

Nå har jeg tenkt på hvordan min kone og jeg tok opp musikk fra radioen, på båndopptakeren vår i 1975 og 1976. Dette lydbåndet var den mest interessante musikken vi hadde. Og det er også den mest interessante musikken av all musikken jeg husker om. Lydbåndet som var et tidligere spolebånd, som kunne spille i timevis. Ettersom tiden gikk, fikk vi mye interessant musikk på dette lydbåndet.

På min kones bursdag i 1975, kjøpte jeg en plate av Janis Joplin som present til henne. Det var et dobbelt album med to plater, som heter Janis. Og den andre plata er veldig interessant, fordi det er tidligere sanger av henne, folkesanger og sånt.

Min kones far kom og besøkte oss på hennes fødselsdag, etter at han hadde gjort ferdig arbeidet sitt på jobben den dagen. Ting var trivelige på den tiden.

► Her er en link til mer informasjon om denne plata.

Janis Joplins største hit var hennes tolking av "Me and Bobby McGee" av Kris Kristofferson og Fred Foster. Den ble en nummer en hit som var øverst på U.S. singles chart i 1971, etter at hun døde 26 år gammel i 1970. Hun var født i Texas, USA; og døde i California. Janis Joplin fremhevet seg ved å være både sjelfull og morsom, i tillegg til å være en unikt begavet musiker. Hun hadde rukket å bli likt av mange i sitt korte liv, som alle sammen ble triste da hun døde i 1970.

Jeg forstår nå at min kone, vårt barn, og jeg; hadde et veldig hyggelig liv sammen før disse forbryterne kom inn i livene våre i 1976.

Her er et fotografi av min kone på den tiden, om sommeren 1975. Hun er en veldig hyggelig og snill person. Våre problemer har blitt for mye, som vi ikke var forberedt på at kunne bli som det. Så disse problemene hadde utviklet seg så forferdelig mye, i en lang tid, uten vår forståelse om det.

Hver gang noe kommer frem fra "mørket" i mitt sinn, for meg; tenker jeg at nå er jeg ved slutten av å forstå dette problemet. Kanskje jeg denne gangen virkelig har nådd slutten, og at jeg nå kan begynne å arbeide med en forklaring om hva som har hendt. Det er så veldig mye som ingen kunne ha ventet. Men det er hvordan det er. Når man kommer hjem og finner huset sitt totalt ødelagt, begynner man ikke å snakke om at dette ikke er mulig; man begynner å spørre, hvem har gjort dette, og hvorfor. Og det er den måten min situasjon også er på. Når noe har hendt, sier man ikke at det ikke kan hende; man spør hvem har gjort det, og hvorfor. Og det er det jeg gjør.

Det er 100 % sikkert at dette er som det; det er for mange gale ting på en gang. Og veldig mye; er absolutt ikke det samme som ikke noe. Et spørsmål da, kunne være; hvorfor har noen ønsket å gjøre så mye? Svaret er; at for å forårsake så mye, har disse forbryterne gjort veldig lite, nesten ikke noe, bortsett fra å bruke noen få minutter eller kanskje omkring en time på meg, tenker jeg. I tillegg til noen forberedelser. Så det er svaret, på et sånt spørsmål. Disse forbryterne oppnår veldig mye; ved å gjøre veldig lite.

Jeg tenker nå også at jeg har gått gjennom alle de forskjellige tingene som er blitt gjort i mot meg. Jeg tenker planen har vært at alt av det skulle være nok. Kanskje skulle jeg ha dødd, eller blitt sinnssyk, eller endt opp i rennesteinen på gata uten et sted å bo mer; jeg vet ikke. Jeg tenker at jeg hele tiden har gjort litt mer i mot det alt sammen, enn det som var ventet, og kanskje det er forklaringen på hvorfor jeg nå er i en så bra tilstand, når jeg har nådd slutten på det alt sammen. Denne måten å virke på som disse tingene har vært, er at jeg hele tiden er blitt påvirket til hva jeg skal gjøre når jeg forsøker å gjøre noe med det, igjen og igjen til det er ferdig. Å forsøke å finne ut og forstå om hva det er, skal ødelegge meg mer og mer istedenfor, det er planen, tenker jeg. Når jeg har trodd at jeg har gjort noe jeg forstår mot dette problemet, har jeg bare gjort noe jer er blitt påvirket til å gjøre, og det har bestandig blitt verre, igjen og igjen, hele tiden. Jeg har blitt sittende fast i denne planen som disse forbryterne har laget til meg.

Forrige gang datteren min, moren hennes, og jeg; snakket med hverandre tidlig i 1986, var avtalen at datteren min skulle være mer sammen med meg en tidligere. 12 dager etter den samtalen, da avtalen var at datteren min skulle være sammen med meg i helgen, kom politiet og tok meg vekk fra datteren min. Det var p.g.a. en psykiater jeg aldri hadde snakket med, eller sett. Jeg hadde ingenting å gjøre med den psykiateren, og jeg hadde heller ikke noe psykiatrisk problem. Ikke noe galt hadde skjedd den dagen, det som hadde skjedd, var fullstendig normalt og riktig. Ingen fortalte meg noe om hvem det var som tilordnet dette, eller hvorfor; så derfor kunne ikke jeg si noe fornuftig til hva som skjedde. Så på den tiden visste jeg ikke noe i det hele tatt om psykiaterens rolle i denne hendelsen. Jeg snakket ikke til familien min, jeg var vant til å ta meg av mine egne ting på egen hånd, uten å belaste og bekymre familien min, så de visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg forstod ikke noe i det hele tatt, da politiet kom og tok meg, hadde jeg sittet stille på en stol og ventet på at datteren min skulle komme hjem om kort tid. Før det hadde jeg vært hjelpsom mot moren til datteren min, og hjulpet henne med mange ting i mange år. Arbeidsuken var over, og det var ingen steder for meg jeg kunne gå. Jeg satt i min egen leilighet hele helgen, og forstod ikke noe i det hele tatt. Politiet sa at jeg måtte gå til psykiaterens klinikk først på mandag morgen. Der fikk jeg ikke noen forklaring på hva som hadde skjedd. og etter det, ble alt bare verre og verre. Og bak disse personene, er en forferdelig alvorlig forbrytelse under veis, som er hva alt av dette begynte å bli dag etter dag fra den fredagen. Jeg ble mer og mer ødelagt, og til slutt, sommeren 1986, kunne jeg nesten ikke vite hvor jeg bodde, og ikke noe var igjen i min hukommelse og i mitt sinn. Så det er mange ting som har virket i mot oss.

Mange forskjellige ting rammet oss samtidig. Disse forskjellige tingen har ikke noe med hverandre å gjøre. Og det er også noe, som bl.a., viser at dette er noe mistenkelig. Det er også for mange mistenkelige omstendigheter. Så når hele bildet blir mulig å forstå, er det ikke tvil om at dette er noe å finne ut om. Problemet ble bare verre og verre av hva som ble gjort, inntil hele situasjonen var totalt ødelagt for oss; det er også mistenkelig.

Mandag 15. juli 2013

Nå har jeg tenkt på postkassa vi hadde i 1975 og 1976. Det var en vanlig grønnlakkert postkasse på gjerdet ved veien. På forsiden av denne postkassa, hadde min kone malt navnene våre og litt dekorasjon. Hun laget en veldig fin postkasse.

Mine tanker om demme postkassa har vært litt spesielt, det ble noe veldig sterkt i mitt sinn. Det var forbundet med mye energi i mine tanker i noen timer. Vi fikk brev fra andre til denne postkassa. Disse brevene var fra mennesker vi hadde en slags sterk kontakt med, på den måten at disse brevkontaktene ble noe levende, vi skrev tilbake. Det var en slags kontakt som var tilsvarende til virkelig kontakt ansikt til ansikt. Nå tenker jeg at disse forbryterne har funnet ut om dette, og blitt opptatt av denne postkassa. Dette er ikke noe jeg husker, det er bare noe jeg forstår at kan være sånn. Jeg spør meg selv, hvorfor er denne postklassa forbundet med så mye energi i mitt sinn. Vår situasjon var at vi hadde kontakt med noen folk, og disse kontaktene var ganske sterke.

I løpet av disse timene jeg tenkte så energisk på denne postkassa, tenkte jeg på noe annet som jeg begynte å tenke kunne ha vært det første jeg var påvirket til å gjøre. Og jeg tenkte det kunne være sånn: 1. Jeg skal si til min kone at hun kunne flytte til sin familie med datteren vår for en stund, så jeg kan forberede meg til en god fagprøve. (Hun ble trist.) 2. Jeg glemmer dette. 3. Min kone sier til meg at hun skal flytte hjem til sine foreldre med datteren vår. (Jeg ble trist.) 4. Jeg har bare datteren min i tankene, og har ikke tanker for noe annet mer. 5. Jeg skal lage en vugge til datteren min, så hennes mor vil prøve å vugge henne i søvn. Men datteren min vil savne hvordan hun er vant til at jeg synger for henne før hun sovner, og vil ikke like vuggen. Hun var vant til å være i stand til å kommunisere med meg. (De har funnet ut at datteren min har lært hvordan få meg til å komme å synge for henne om kveldene; fordi de har spurt meg spørsmål. Jeg sang for datteren min hver kveld.) 6. Jeg forstår at datteren min lider av savn etter faren sin, jeg blir fortvila og har ikke tanker for noe annet. (En venn forteller meg at datteren min er så forferdelig trist og har det vondt.) 7. Datteren min ønsker vuggesang, og ikke vugge; og hun liker ikke vuggen. Jeg forstår ikke det, og blir fortvilet og bryr meg ikke om fagprøven mer. Jeg bare gjør den ferdig uten å tenke på den i det hele tatt. 8. De som har gjort dette mot meg, kan sitte og le av meg, fordi de kan ødelegge meg uten at jeg vet om det. Jeg vil bare tenke at de er snille mot meg og ikke ønsker å gjøre meg noe vondt. 9. Dette kan bare være noen djevlers plan, så derfor kan det være riktig at det er som dette.

Vi hadde mye å gjøre med hverandre. Vi var på en telttur. Og vi flyttet sammen igjen etter et par måneder. Det hele skjedde i sommermånedene, så det hele må ha vært innen sommermånedene.

Dette er ikke noe jeg husker, det er noe jeg forstår at kan ha skjedd. Jeg kan ikke huske noe om hvordan dette er blitt gjort. Det jeg har trodd at jeg husker tidligere, har bare vært ting jeg er blitt påvirket til å begynne å tenke på. Alt av det var bare desinformasjon.

Jeg lurer på om de kanskje har hatt et slags gruppearbeid i gang med meg, noen spør spørsmål, og andre lager planer fra svarene jeg sier. Jeg vet at de har igangsatt ting i mitt sinn til å begynne å utvikle seg av seg selv. Så det er også en mulighet de har. Jeg kan ikke huske om disse tingene, jeg kan bare forsøke å forstå om dem.

Det er mulig å forstå et mønster i hele verden, der alle er spilt ut mot hverandre, der alle gjør som disse forbryterne vil, ingen gjør i mot deres vilje. Dette mønsteret er noe det er nødvendig å forstå om og bli i stand til å forandre. Vi må komme ut av deres plan.

Tirsdag 16. juli 2013

Denne beskjeder siden har nå blitt noe annet enn det som var meningen med den. Jeg har brukt denne siden til å fortelle om hvordan jeg har forsøkt å komme til en riktig innfallsvinkel angående å begynne å skrive om hva alt dette har vært. De siste dagene har jeg nådd det målet tenker jeg. Og nå har jeg funnet 11 bilder til, som jeg tenker at vil vise litt av situasjonen sett fra min tidligere kones, vår datters, og min situasjon. Først et bilde av meg, der jeg står ved porten der vi bodde i 1975 og 1976. Det er to postkasser side ved side, og en av dem var vår. De er plassert med fronten mot hagen.

Her er min kone i 1976. Hun, vår datter, og jeg; er på en telttur sammen midt på sommeren. Hun sitter utenfor teltet.

Her er datteren vår inni teltet.

Her er jeg inni teltet.

Her er min kone og vårt barn inni teltet. Vi var på en sykkeltur sammen i 1977.

Her er datteren vår bak på min kones sykkel. Datteren vår kom i et fantastisk godt humør på denne sykkelturen. Hun sang av full hals hele dagen mens vi syklet på sånne små veier.

Her er jeg på sykkelturen.

Etter at vi var skilt, feiret vi julaften sammen i 1982. Dette er hjemme hos vår datter og hennes mor.

Julaften 1982.

Julaften 1982.

Julaften 1982. Det meg som hadde montert vedovnen.

Onsdag 17. juli 2013

Nå har jeg vært fokusert på hva som hendte i 1976. Og etter at jeg publiserte bildene her på denne siden i går, kan jeg se at min kone den gangen i 1977, har på seg genseren, som hun tidligere hadde gitt til meg. Jeg har den på, på teltturen i 1976, vist på et bilde på denne siden i går. Og dette ble noe i mine tanker, som jeg begynte å tenke kunne være noe lignede til vugge og vuggesang systematikken som jeg skrev om for noen dager siden på mandag 15. juli.

Min kone den gangen med gensern på.

En leirplass et annet sted som viser teltet. Dette var bare en plass vi måtte bruke fordi det hadde blitt så sent på kvelden. Dette bildet er tatt om morgenen.

Dette er som å finne litt rusk som er mistenkelig. Og sånne små ting er viktig når ting forsøkes å skjules. Min kone den gangen, gav meg denne genseren. Jeg er ikke sikker på når det var; og det kan også være på grunn av påvirkning av disse forbryterne. Jeg tenker det må være enten til julaften eller min bursdag i juni 1976. Om det var julaften, kan disse forbryterne ha blitt opptatt med sånne ting som hadde å gjøre med vår kjærlighet til hverandre, som de ønsker å ødelegge. Og igjen kan de ha påvirket meg til å si noe som jeg etterpå ikke husker, som at denne genseren vil passe min kone bedre enn meg. Eller noe som på en annen måte kan forårsake dette; som at jeg skal ønske å få en genser, og etterpå si at den passer henne bedre enn meg. I denne saken, er dette mistenkelig.

Jeg husker hvordan min kone var opptatt av denne genseren, som var noe hun ønsket å gi til meg. Hun hadde også laget fine klær til meg. Men så kjøpte hun en ny genser til meg, som jeg har på det bildet med sykkelen på bildet fra 1977. Nå ser jeg på dette i forbindelse til vugge og vuggesang systematikken, som genser og genser systematikken. Dette er mistenkelig.

Noen andre forklarende detaljer, kan på en rask måte være: I 1986; kom minst to andre forskjellige sinnsforvirrede personer sammen, angående vår situasjon. Og i sammen ble disse to absolutt totalt gale. Psykiatere og andre som i begynnelsen hadde det lettvint morsomt, ble etter noe tid redde for sitt renomme. Og etter det har de skjult sine lovbrudd ved å ødelegge våre liv mer og mer hver gang de har noe å gjøre med denne saken. Og hele tiden løy de for meg alle sammen, så jeg bare forstod mindre og mindre. Her er noen få nøkkelord for hvorfor dette har blitt så forferdelig galt. Så det kommer i tillegg til de totalt ukjente forbryterne som har forårsaket disse problemene.

Nå tenker jeg at dette er blitt et riktig utgangspunkt for å finne ut mer om denne saken. For noe tid fremover har jeg forskjellige andre ting å gjøre, som jeg ikke kan utsette lenger. Men det vil ikke gå mer enn et par uker mellom når jeg skriver litt om hvordan ting går. Denne siden har nå blitt en side med noen begynnende informasjoner for dem som ser etter sånt.

Fredag 19. juli 2013

En kommentar til den forrige beskjeden: På grunn av den nye vuggen, forsvant vår datters seng på en eller annen måte. Denne sengen kjøpte jeg på enn brukthandel i bysentrumet, og bar den hjem på den ene og den andre skulderen, omkring 30 minutter å gå. Det var en tradisjonell seng for barn; som var lagd i to deler, som kunne bli trukket til en lenger og lenger seng. Datteren vår kunne ha hatt denne sengen i noen år. Da jeg kom hjem med denne sengen før datteren vår var født; var jeg sliten men glad, min kone den gangen kom i godt humør, og vi begge så glade på denne sengen. Min kone malte den fint med to farger, jeg tror det var brunt og oransje. Å få denne sengen til å forsvinne; kunne også være et "slags" destruktivt "sjakk" trekk. Da har vuggen, genseren, og denne sengen; blitt et slags en, to, tre; i mine tanker. Ikke noe man begynner å tenke på, om ikke man har fått en grunn til å gjøre det.

Hva kan dette være? Umerkelige påvirkninger vi aldri hadde en tanke om at kunne være noe som dette.

Nå hører jeg bare på musikk fra 1975 og tidligere. Men ikke så mye, bare litt.

Lørdag 20. juli 2013

Her er en link til navnene på alle LPene jeg nå husker at jeg hadde i 1975. Det er to singler blant dem, merket med single. Det meste av disse platene var musikk jeg hadde på båndopptakeren, som jeg hadde tatt opp fra vennene mine, bare noen få av dem var mine egne LPer. Alle disse platene har jeg nå husket i mitt sinn, jeg har ikke hatt et eneste notat om en av dem lenger. Alt jeg hadde i 1975, hadde nå blitt borte. Men disse platene her, er nå på min PC. Jeg hadde også klassisk musikk, men disse platene var ofte forskjellig musikk som var satt sammen, derfor er det mer vanskelig å finne nøyaktig den riktige LP igjen. Det er viktig for meg å finne riktige ting fra fortiden, fordi jeg er blitt påvirket til å bli omstokket i min hukommelse, sånn som å stokke kort. Jeg har sett etter på Internett for å finne informasjon om disse LPene, som de var som vinyl LPer. Jeg har nå også mer forskjellig klassisk musikk fra komponister jeg likte å høre på tidligere. Men dette er de jeg er sikker på.

► Navn på LPer fra 1975 og tidligere.

Søndag 21. juli 2013

På fredag 19. juli skrev jeg om min kones hund. At vi hadde hennes hund på den tiden i 1975 og 1976. Dette hadde allerede på fredag blitt noe som forandret seg i mitt sinn. Først tenkte jeg at hunden etterpå ble drept av hennes far fordi den var blitt overvektig. Etter noen timer ble dette noe i mitt sinns som jeg ikke vet, og jeg forandret det til at hunden døde. Nå har jeg begynt å tenke at dette kan være en sånn slags hallusinasjon som jeg tidligere har skrevet om. Det er at jeg tok en tur med hunden ned til bysentrumet, og der dreit hunden på fortauet. Dette synes ikke sannsynlig, jeg hadde tatt hunden med til friluftsområdene som det var mye av på det stedet. Noe annet, er også at den hunden sov på et lite ovalt teppe som farmoren min lagde til meg da jeg var yngre. Begge disse to tingene kan være sånne hallusinasjoner. Og disse forbryterne har været opptatt med disse tingene. At jeg tenkte at kanskje denne hunden kanskje er den første til å få en sånn skjebne, å bli drept, kan også være noe jeg er blitt påvirket til å tenke. Jeg tenker at de også har påvirket meg til å tenke at de er CIA og bruker LSD, som da er desinformasjon. De forsøker å få meg til å tro at de er veldig store, mens sannheten er at de sannsynligvis er så små at det nesten er umulig å finne dem.

Jeg har tenkt på at min situasjon angående dette er som dette: Noe er jeg sikker på at jeg husker riktig. Andre ting er jeg sikker på at er sånne hallusinasjoner. Og det er også ting som jeg ikke kan være sikker på. I mitt sinn har disse tre mulighetene et slags skjematisk bilde; riktig, hallusinasjoner, og ikke sikker. Disse hallusinasjonen er fakta når jeg vet det sikkert, som viser noe som er blitt gjort mot meg på den måten.

Disse hallusinasjonene er mer tydelige enn det som er riktig hukommelse. Nå er jeg ganske sikker på at disse hukommelsesbildene er sånne hallusinasjoner. Jeg vet ikke hva som har vært riktig angående hunden. Om vi hadde hunden, tenker jeg at det bare kunne ha vært for en kort stund. Men mine eneste holdepunkter er disse hallusinasjonene. Og det er et typisk problem for meg, sånne ting er mer tydelige enn ting som er riktige. Så jeg må forstå at det som jeg er så veldig sikker på, det er ikke riktig.

Vi hadde en katt, kalt Sofus. Og her er et bilde av den katten. Katten flyttet til hennes foreldre, da datteren vår ble født. Etter det; et bilde av min tidligere kone før vi ble gift, om sommeren 1974, på setra der mormoren og morfaren min bodde på den tiden. Etter det; et bilde av henne i naturen omkring setra. Jeg sa til henne at hun skulle sitte i det treet, for å ta et bilde av henne der; fordi jeg tenkte at det kunne bli et fint bilde. Så et bilde av meg den sommeren i 1974, i en park i Gjøvik. Det femte bildet er av datteren vår i området omkring setra i 1984. Her har jeg fortalt datteren vår hva hun skal gjøre, å se opp i det treet. Jeg sa til henne at hun kunne se etter moren sin oppe i det treet, fordi vi har et bilde av moren hennes oppe i et sånt tre.

Mandag 22. juli 2013

Søndag 21 juli, skrev jeg om at jeg husket at jeg snakket med moren til datteren min på fredag 31. januar i 1986. Som jeg skrev om hunden; i den tidligere beskjeden, på fredag 19. juli; har jeg også denne gangen begynt å finne ut at jeg må ha skrevet noe galt om hva det var vi snakket om den fredagen i 1986. Her gjengir jeg det.

På fredag 31. januar i 1986; husker jeg at jeg snakket med moren til datteren min om noe som må være sånne tydelige hukommelsesbilder som førte til at jeg flyttet så vi ble skilt. På den tiden var jeg sikker på at dette hadde hendt. Men jeg er ikke helt sikker på hva vi snakket om i den forbindelse den dagen, men det var noe. Jeg husker at det var at hun hadde ropt at hun ville skilles mens datteren vår satt på gulvet og lekte, da vi var gift. Og jeg tenkte at datteren vår kan ikke vokse opp i et sånt hjem. Men det kommer mer. Jeg har tenkt at hun ville bli sinnssyk av å leve sammen med meg. Jeg har også tenkt at det er vondt for henne å leve med meg. Og jeg har tenkt at hun har slått meg. Dette er noe som jeg er påvirket til å tenke, og jeg har aldri ønsket å snakke om dette i det hele tatt, fordi jeg ikke har ønsket å skade henne. Jeg flyttet fordi jeg ønsket å være snill mot henne. Jeg tenkte at familien hennes tvang henne til å være sammen med meg i mot hennes egen vilje. Jeg forstår at jeg har forskjellige sånne hallusinasjoner som hukommelsesbilder, og de er vanskelige, fordi de er mer tydelige enn riktig hukommelse. Og om man ikke forstår det, er man helt sikker på sånne hukommelsesbilder.

Det som jeg skriver om her, er riktig. Men jeg tenker at vi ikke snakket om dette den fredagen i 1986. Noe jeg er sikker på at vi snakket om den fredagen 31. januar 1986, er dette. Moren til datteren min fortalte meg at da familien hennes kom til henne 12 dager tidligere, hadde alle sammen været helt gale, og begynt å bebreide meg på en måte som ikke var riktig. Og de var så mange, at hun ikke kunne klare å mestre det, sa hun. Dette er riktig.

Noen få dager; før den søndagen 12 dager tidligere. Hadde moren til datteren min insistert på at jeg skulle begynne å være mer sammen med datteren vår hjemme hos henne. Hun foreslo også at datteren vår og jeg kunne være der til og med når hun ikke var hjemme selv. Derfor er det som begynte å skje kort tid etterpå, virkelig skrullete; totalt skrullete alt sammen.

Når jeg har tenkt på disse tingene nå, har jeg begynt å tenke at datteren vår fikk et slags konstant savn etter faren sin, fordi jeg hadde flyttet i 1979. Vi hadde forsøkt å få datteren vår til å føle det som, at jeg er en del av hennes dagligliv, fordi jeg besøkte henne i hennes hjem hver uke. Og datteren vår smilte når hun så moren sin og meg snakke sammen. Men hun ønsket også å være sammen med meg, og det var på grunn av hva som hadde utviklet seg mellom oss etter at jeg flyttet i 1979, vi utviklet vår egen kontakt på en veldig sterk måte. Vår kontakt med hverandre utviklet seg på en spesiell måte, vår regelmessige måte å være sammen på var et slags veldig sterkt vennskap. Datteren vår utviklet også en sterk kontakt med min familie, også basert på regelmessig kontakt. Familien min kom også og besøkte oss hjemme hos meg av og til når hun var der. Hun hadde en veldig sterk kontakt med min familie. Dette var godt kjent, og ikke det aller minste vanskelig å finne ut om. Men i 1986 ødela andre utenforstående alt sammen.

Det synes som at personene som ble involvert i denne saken, som mye var utviklet av dem selv; hele tiden mer og mer flyttet oppmerksomheten vekk fra hva som virkelig hadde hendt. Politiet lovet alltid å ta meg vekk om jeg forsøkte å komme i kontakt igjen, og det var hva de virkelig gjorde også, mange ganger, i et halvt år. Men det var aldri moren til datteren min som ringte etter politiet. Og for datteren vår, har det vært noe veldig trist. Den første gangen ble hun virkelig veldig sinna på det, og det hadde hun veldig god grunn til.

De siste beskjedene har jeg alltid funnet noen flere bilder, og det motiverte meg til å finne et bilde denne gangen også. Dette er det første bildet som er tatt av kjæresten min den gangen og meg i 1974, det var i en fotoautomat. Så et tidligere bilde av oss, tror jeg det er umulig å finne.

Tirsdag 23. juli 2013

Om våren 1986, ble datteren min hypnotisert angående at hun var glad i faren sin. Og jeg ble fortalt at jeg aldri skulle få vite hvem som gjorde det. På den tiden hadde jeg blitt utsatt for en rekke ødeleggende overgrep, sammenhengende i flere måneder. Og så; begynte de på samme måten mot datteren min også. Og hele tiden ble fler og fler personer involvert. Og alle sammen lot seg føre av situasjonen, eller de begynte å skjule hva de visste de hadde gjort galt; ingen begynte å arbeide selv med å finne ut om hva som foregikk.

På den tiden hadde min situasjon blitt; at hver gang jeg trodde, at noen ville hjelpe oss, fant jeg bare ut at de gjorde noe verre enn det allerede hadde blitt gjort. Dette hadde brakt meg til en oppførsel der jeg ikke trodde å noen lenger. På den tiden, og til nå; har jeg hver dag vært opptatt av situasjonen til datteren min. Hele tiden, fra den tidligste begynnelse, var det andre som mer og mer ødela våre liv. På den tiden fortalte de datteren min at faren hennes ikke fortjente at hun var glad i ham.

Denne situasjonen har den skjulte aktiviteten som sin virkelige årsak. Disse personene har planlagt noe som dette, og de har fått det til å bli som dette. Det er den avgjørende årsaken. Og det er mulig å finne ut mer og mer om det. Her på dette nettstedet er jeg på vei til å finne ut om det. Det er som noe som er så veldig svakt, det virker bare når folk ikke forstår om det. Om de begynner å miste grepet sitt på oss, har de ikke kraften til å ta det tilbake igjen. De er for svake.

På mange måter kommer alle våre problemer av at min kone på den tiden er så enestående hyggelig og snill mot meg. Jeg tenker; det er det disse skjulte forbryterne har funnet ut om. Og så har de planlagt å bruke meg, til å påvirke min kone, ved å få meg til å si til henne, ting hun kan gjøre. Og hver gang gjør hun som jeg sier, fordi hun er så snill mot meg, og på grunn av det; blir alt verre og verre.

Denne gangen fant jeg også et bilde. Her sitter min kone ved symaskinen. Denne symaskinen hadde jeg kjøpt på et loppemarked før jeg møtte henne. På bryllupet vårt fikk vi en ny symaskin av mine foreldre. Her har vi akkurat flyttet inn. Men hun har allerede sydd gardinene foran vinduet. Hun laget også mange klær til datteren vår, til seg selv, til meg, og også mange andre ting enn klær.

Torsdag 25. juli 2013

Etter at jeg lagde lista lørdag 20. juli 2013; med LPer jeg hadde i 1975; har noe forandret seg. Platene av Beatles har vært vanskelig å bli sikker på. Personen som hadde disse platene, hadde dem alle sammen eller mange av dem; og jeg har hørt på dem alle sammen, og vi snakket om platene og coverne. Jeg tror vi snakket om at jeg skulle ta opp de to siste platene på båndopptakeren, Abbey Road og Let It Be. Dette er nå rettet på lista. Først skrev jeg at det var White Album og Abbey Road. Mange år senere, fikk jeg også plata Let It Be fra en annen person. Han hadde plater han skulle gi bort, og spurte meg om jeg ville ha noen av dem, og jeg sa at det kunne være bra å ha Let It Be. For meg, er dette ikke mest av alt å finne disse platene igjen; men å finne ut av forbindelsene i hukommelsen min; der assosiasjoner og forståelser blir feil eller ikke fungerer i det hele tatt, når hukommelseskomponentene er feil. Når det meste er riktig, blir resten også enklere. Nå når ting blir i orden i min hukommelse, har jeg også mye mer energi.

Det er også noen få plater til som jeg hadde. Men jeg har tenkt at jeg kan gå å se i en vinyl platebutikk av og til; som det er flere av her i Oslo, for både gamle og nye vinyl plater. Kanskje vinyl plater har sin egen berettigelse, på grunn av deres enestående kvalitet. To plater som ikke er på lista, er Terje Rypdal - Min Bul LP 1970 og Junipher Greene - Friendship LP 1971. Det har vært vanskelig å finne disse to platene. Men jeg tenker at det også kan være bra for hukommelsen min, å ta en tur å se i noe av vinyl platebutikkene, som jeg gjorde tidligere, og se etter dem.

Det er min forståelse at jeg er blitt påvirket til ikke å være i stand til å huske riktig mer. Og mest av alt, ikke være i stand til å huske noe i det hele tatt. Men nå blir det mye bedre, jeg husker veldig bra. Smerten ved å huske; er mye bedre enn den indre tomheten ved ikke å huske.

Nå har jeg forskjellige andre ting jeg må ta meg av. Jeg har utsatt det så lenge. Men jeg vil ikke la det gå mer enn to uker mellom når jeg skriver litt om hvordan det går, her på dette nettstedet.

Et godt råd: Ikke tro på usunne levemåter. Det er sant at sånne levemåter er usunne. Og det er ikke vanskelig å leve sundt. Det beste man kan gjøre, er å spise sunn mat. Og sunne aktiviteter er veldig bra for en, litt sånt er veldig mye. Jeg tenker at jeg er blitt påvirket til å gjøre feil med disse tingene; og at grunnen til det, er at jeg på en eller annen måte skal dø på grunn av sånt. Men jeg har det bra. Alt av sånt tenker jeg at er på en snikende måte, først litt, og så mer og mer.

Jeg tenker også at jeg er blitt påvirket til å dø på grunn av trafikkulykker. Etter at jeg forstod det, begynte jeg å reise mye mer med tog igjen, som jeg gjorde tidligere, fordi jeg ofte kunne bli trøtt når jeg kjørte, fordi jeg jobber om natta. Det er komfortabelt å reise med tog og andre kollektivtransporter. Man setter også andre menneskers liv i fare, når man kjører utrygt.

Nå tenker jeg også at det som skjedde i 1986, var at psykiateren som på den tiden, gjorde mer og mer i mot oss, uten å ha lov til å gjøre det; den psykiateren har fått datteren min hypnotisert, til å glemme hva som hendte, og håper at jeg ikke kan huske noe om det igjen. Men jeg tenker at denne psykiateren bare er en av brikkene i denne situasjonen, men en veldig farlig en, fordi denne psykiateren gjør ting på en måte så ingen forstår hva det er. Dette er en farlig person. Men de enda mer farlige personene, er dem som fullstendig skjuler hvem de er og hva de gjør.

Søndag 28. juli 2013

Det jeg har skrevet tidligere, om min datters første seng og vuggen, fredag 19. juli og mandag 15. juli; har jeg nå tenkt mer på. Jeg tenker at jeg kan ha blitt påvirket til dette: 1. Jeg sier til min kone at hun kan flytte hjem til familien sin med datteren vår for en stund, sånn at jeg kan forberede meg til en god fagprøve. 2. Jeg glemmer dette. 3. Min kone sier til meg at hun skal flytte hjem til familien sin med datteren vår. 4. Jeg lager en vugge. Fordi jeg tenker at datteren vår kanskje ikke liker å vugge, gjør jeg det lett å forandre den til en vanlig seng. 5. Denne nye sengen kommer istedenfor den første sengen, som min kone og jeg hadde planlagt å bruke i noen år. 6. Jeg var opptatt med dette istedenfor å synge vuggesanger. Denne lille episoden synes sannsynlig for meg at kan ha vært på denne måten. Det setter tiden etter at datteren vår var født og inntil sommeren 1976, som den riktige tiden for når dette er blitt gjort i mot meg. Sannsynligvis tidlig i 1976. Da kan dette tidspunktet være ganske tydelig. Jeg kan ikke huske at dette er blitt gjort i mot meg, jeg kan bare forstå det.

► Neste beskjed ►