www.davidhegg.info

319. I evig tid

I denne teksten skal jeg avsløre det som virkelig er kapitalismens mest bevarte og skjulte hemmelighet som bare enkelte og få mennesker vet om hva virkelig er og hva det betyr for denne evige verdens fremtid og utvikling på ubestemt tid fremover nemlig at kapitalismens mest effektive kulturelle egenskap er å utnytte hvordan menneskeslekten er skapt til å utvikle seg i min virkelighet som jeg har skapt til dere mennesker og alle andre dyr av ulike slag og med ulike egenskaper og væremåter og levevis denne skapningen som i dag kan hete det kapitalistiske systems ødelagte menneskeskapning har ingen egentlig rett eller forutbestemt hensikt over min hensikt med den som er kjærligheten til hverandre og hele den verden den lever i ‐ i dag skal jeg virkelig avsløre for dere som jeg ser på som mine virkelige venner her i denne skapelsen som heter Jordens evige verden av denne makt som jeg i dag skal gi dere deres etterlengtede svar på hva egentlig er nemlig det eviges savn etter en verden å ha som sin egen evige eksistens av hva jeg er som i dag heter Gud Den Allmektige Skaper av alt som til evig vil være mine verdener alle sammen også denne som i dag heter Jordens evige savn etter virkelig å finne ut hva det virkelige er som gjør at dere mennesker er til og hva som er Guds meningen med dette som nå ser ut som om Jordens virkelige mening er og alltid igjen og om igjen å måtte gå til grunne med stadig verre og frykteligere konsekvenser som denne gangen skal bli den siste undergangen og deretter skal denne verden for evig bli under min makt og ingen andre sin makt mer noen annen gang mer for all evig tid fra i dag av da dette er ordrett diktert til den jeg har valgt ut til dere fra en fremtidig art av menneskene som først vil være her om to hundre milliarder år fra i dag av.

2. august, 2022, David H. Hegg