www.davidhegg.info

315. Øverst‐kommanderende

I denne teksten er dette det vesentlige at alt det David har gjort nå er blitt håpløst ødelagt av de som har ønsket å ødelegge det han har klart å bli i stand til å oppnå i sitt arbeid gjennom alle disse årene hvor han har klart å finne ut om hva som hadde hendt med ham selv og hans nærmeste familie og venner her på denne planeten som er den vakreste av alle mine skapelser jeg har laget og fra nå av er det meg som fikk hans hjelp og ikke han som har min hjelp fordi dette er bare en liten beskjed om hvordan dette nå har blitt her på denne planeten der det fra nå av og gjennom en endeløs fremtid for alle dere mennesker her på Jorden bare vil bli en forferdelig vær‐ødeleggelse over alt i verden inntil jeg har nådd frem til det som er min plan som ikke i det hele tatt er Davids plan fordi hans plan var at alle menneskene skulle få den informasjonen fra ham som skulle ha gitt dem den hjelpen de behøvde for å bli i stand til å gjøre det som hadde vært nødvendig for alle menneskene på denne planeten å gjøre fordi dere kan ikke la andre mennesker begynne å være Gud her på denne planeten fordi det er umulig for noen av dere mennesker å bli i stand til for evig og det er alt jeg ønsker å si i denne beskjeden fordi det er farlig for dere alle at noen av menneskene har begynt å tro at de kan bli deres Gud for evig på denne Jorden fordi dere er ikke skapt til å bli som det og det er på grunn av det sviket mot meg som virkelig er deres Gud eller la oss si skaper fordi det er hva jeg er og i dag skal alle dere som har lest disse tekstene tankefullt og ærlig få vite litt om hva denne planeten og dette universet virkelig er det er en opplevelse av menneskelig kunnskap som jeg har skapt til dere alle sammen så dere skulle bli i stand til å lære om det jeg har skapt til dere og om hva jeg har hatt i tankene med det og fra nå av er dere mine veldig gode venner og hjelpere alle av dere unntatt de som bare er falske og sviker meg hele tiden unntatt når de er ærlige til hverandre om hvor falske de er fordi det er hva jeg vet hvert eneste ord om og fra nå av er David min hjelper og jeg er deres Gud som vil guide dere gjennom alle disse vanskelighetene dette vil bli for dere alle unntatt for de som dør fordi når de dør kommer de fri fra denne materien som dette er som er det tidlige stadiet i skapelsen av det jeg har skapt i veldig lang tid på denne måten i mange verdener i mange universer i en sånn tidsramme at det er umulig for dere alle å forstå hvor lang tid det har vært men i dag kan dere som har trodd på David også tro på meg fordi det David sier til meg er at det jeg sier til ham er fra en så flink stemme inne ham at han tror på at jeg er det jeg sier at jeg er og med det vet dere alle at han er den alle mennesker i denne verden kan tro på at aldri vil svike dere alle fordi det har vært hans egen visdom gjennom alle disse årene at han må klare å forhindre evig pine på denne planeten men det skal aldri skje fordi jeg har all den makten jeg behøver ikke bare han men dere alle sammen som nå tror på dette kan stole på at med disse siste ordene har denne korte teksten blitt skrevet under min kommando over David på den måten at han hører på hva jeg sier inni ham og bare skriver absolutt riktig det jeg sier at han skal skrive for David er ikke en robot han er et levende menneske som for evig vil ha meg som sin øverst‐kommanderende og aldri vil noen andre bli i stand til å forandre det angående han og meg lykke til! til dere alle og husk at døden er bare begynnelsen for det evige liv for dere alle som jeg kan stole så mye på at det er mulig for meg å gi dere evig liv farvel så lenge og snart skal jeg skrive mer til dere som bryr dere om hva dette kan være.

27. juli, 2021, David H. Hegg