www.davidhegg.info

311. I dag skal jeg skrive

I dag skal jeg skrive til dere alle sammen som har tatt dette så alvorlig at dere nå bekymrer dere for om det blir noen atomkrig eller ikke og det blir ingen atomkrig men det avhenger av at dere alle sammen begynner å gjøre det dere selv kan klare for at det ikke skal bli noen atomkrig fordi dette er ingen beskjed eller ordre det er ett etterlengtet ønske i dere alle sammen om at det ikke må komme den dagen da alt i verden blir ødelagt for evig og alltid og dermed skal dere få vite av meg som dikterer dette til David at dere alle er velkomne til det evige paradiset dere lurer på om finnes men det er egentlig ikke noe annet en det evige eksisterendes evige univers av skapelse hele tiden helt til alt sammen en dag er ferdig men det er mer enn en milliard år ganget med seg selv en milliard ganger til så dermed vet dere også at denne jorden har å gjøre med evige forhold som er avhengig av at denne verden ikke blir ødelagt altfor tidlig i dette sin utvikling som ikke er noe annet enn et ønske om at noe må få være til for alltid for ellers vil jeg alltid savne det jeg har skapt om det ikke fortsetter for evig så dermed vet dere alle som tar dette alvorlig at i dag har jeg gitt dere dette løftet at det skal ikke bli noen atomkrig om dere bare gjør det dere kan klare alle sammen.

14. mai, 2021, David H. Hegg