www.davidhegg.info

304. På denne måten

Denne gangen er det bare en liten tekst om noe ganske så kjent men allikevel helt umulig å få til at menneskene klarer å oppnå det de vil her på Jorden, og denne gangen heter dette fenomenet nemlig atomkrig av aller verst slag som bare kan tenkes mulig at vil komme til å skje om ikke denne teksten blir tatt alvorlig av alle mennesker som bor på denne planeten som heter Jorden. Den atomkrigen kommer 100 % sikkert til å skje den dagen “forbryterne” har klart å hevne seg på alle de som begynte å ødelegge for deres mak over hele verden og alt som finnes på denne planeten. Den eneste måten å hindre den atomkrigen på, er å sørge for så fort som mulig at det ikke finnes et eneste atomvåpen igjen som er mulig å benytte av mennesker på denne planeten noen gang mer fra nå av som er i dag onsdag 24. mars 2021. Blir ikke denne advarselen tatt på det aller største alvor, kommer denne atomkrigen en dag til å skje. På denne måten blir det at dette fra i dag kommer til å måtte bli og være for all fremtid her på denne planeten, fordi det onde i menneskene kan ikke bare for evig tid fjernes, det må hele tiden forstås bedre og bedre for evig tid, og evig tid er det dette har med å gjøre, for det evige er det denne verden tilhører, og ikke noe forbigående.

24. mars, 2021, David H. Hegg