www.davidhegg.info

302. Pengene

Dette er innledningen til et nytt og svært viktig tema i det arbeidet jeg nå bare så vidt har begynt med å gjøre her i verden. Denne gangen; dreier dette temaet seg om noe svært alvorlig, og det er at menneskenes skaperevner har utviklet seg i konflikt med den virkelige skapte verden. Dette er så viktig og alvorlig; at i denne teksten nevnes bare det aller viktigste, som er årsakene til at menneskene har begynt å utvikle seg ondt. Denne årsaken heter pengene og pengenes makt over menneskenes evner og muligheter i et sånt omfang at det fullstendig har gått galt. Dermed; er dette foreløpig det som blir skrevet om dette forferdelig viktige temaet.

16. mars, 2021, David H. Hegg