www.davidhegg.info

301. En egenskap

En egenskap som eksisterer her i verden er menneskets intelligens. Menneskets intelligens er kun en av mange forskjellige egenskaper som finnes skapt her på jorden. Denne egenskapen er på ingen måte den bærende og aller mest fremtredende egenskapen som finnes, men kun en liten forstand som noen mennesker har begynt å tro at er deres suverene evne over alle andre evner som finnes i det hele tatt.

Menneskene har begynt å ødelegge hva intelligens virkelig er. Menneskene har begynt å skape sin egen forståelse om noe de har begynt å kalle intelligens, men som i virkeligheten er blitt deres eget skaperverk som i sannhet heller skal kalles dumhetens skaperverk av dumhetens helvetes rasshøl.

Intelligens er nemlig en mye mer sammensatt og uensartet egenskap, enn den lille dumheten menneskene selv har begynt å omskape sin intelligens til å bli i dag. Dette er noe som er helt forferdelig, at dette har begynt å foregå; det at menneskene begynner å bruke sin middelmådige forstand til å tro at de selv er blitt skaperen av hele eksistensens fullkommenhet helt uten å begripe hva de selv har begynt med, fordi deres egenskapte intelligens er blitt deres verste uforstand.

Det vi kan kalle matematisk intelligens er bare en side av hva intelligens som helhet er. Som helhet har nemlig intelligens mange sider, som hver for seg og i sammen på ulike måter er noe helt annet enn dagens uforstand satt i et enkelt og bare tåpelig system.

Ulike sider ved intelligens kan vi kalle ulike sider av forstandens skaperevne, som er dens egentlige hensikt, nemlig å skape forstand og ikke uforstand.

14. mars, 2021, David H. Hegg