www.davidhegg.info

298. Om Nora

Her vil jeg skrive noen få ord om Nora; som er den kvinnen som fant ut alt om hva denne forbrytelsen som bruker “påvirkninger” som sin metode, er.

Nora har aldri vært annet enn et helt vanlig menneske her i verden som hele sitt liv har villet det gode imot det onde som hun allerede som liten forstod at var det viktigste for alle mennesker som ville fjerne det onde fra verden å ville finne ut om hva kunne være for noe. Derfor har hun hele sitt lange liv vært villig til å gjøre hva som helst for virkelig å finne ut om hvorfor noe så ondt som den andre verdenskrig kunne hende i denne ellers så fredfylte skaperprakt som hun ville kalde hele verden for. Dermed er alt som behøves å sies om Nora her for all evig tid skrevet ferdig for all fremtid.

21. februar, 2021, David H. Hegg