www.davidhegg.info

297. Hva ondhet er

Nå har jeg tenkt å skrive noen få ord om hvorfor det onde er det godes fiende. Det onde er det godes fiende fordi det er det godes beste venn å være dets fiende. Det er fordi det gode er det ondes beste medhjelper i alt og ett som det onde ønsker å få utført og gjort.

Dette har å gjøre med vår sosiale natur og dens naturlige væremåte som er å være et helt samfunn og ikke oppsplittede folkegrupper, raser, sosiale klasser og lignende. Denne naturlige væremåten er det vi kan kalle det hele menneskelige vesens natur.

Denne korte teksten er kun noen få ord for å begynne å komme ut av den fastlåste håpløsheten det er å ikke forstå hva ondet er.

15. februar, 2021, David H. Hegg