www.davidhegg.info

Tekster 6 · 2021 · 1

296. Helligdom…

Hva er helligdommen for et menneske? Det hellige for det enkelte menneske, er den sannheten som skjuler seg inni hver enkelt: om hvem den er, hvor den kommer fra og hva som er meningen med hvert enkelt menneskes liv. Dette er det dyrebareste for hvert enkelt menneske, som er årsaken til, at en selv eksisterer. Hvor kommer denne ånden inni menneskene i fra? Den er det mysteriet alle mennesker vet at er nødt til å finnes et sted, men hvor det stedet er; det finner de ingen gang svaret på, for det er en hemmelighet bare den som vet det, vet om. Og hvem det er; får ingen noen gang vite.

16. januar, 2021, David H. Hegg

297. Hva ondhet er

Nå har jeg tenkt å skrive noen få ord om hvorfor det onde er det godes fiende. Det onde er det godes fiende fordi det er det godes beste venn å være dets fiende. Det er fordi det gode er det ondes beste medhjelper i alt og ett som det onde ønsker å få utført og gjort.

Dette har å gjøre med vår sosiale natur og dens naturlige væremåte som er å være et helt samfunn og ikke oppsplittede folkegrupper, raser, sosiale klasser og lignende. Denne naturlige væremåten er det vi kan kalle det hele menneskelige vesens natur.

Denne korte teksten er kun noen få ord for å begynne å komme ut av den fastlåste håpløsheten det er å ikke forstå hva ondet er.

15. februar, 2021, David H. Hegg

298. Om Nora

Her vil jeg skrive noen få ord om Nora; som er den kvinnen som fant ut alt om hva denne forbrytelsen som bruker “påvirkninger” som sin metode, er.

Nora har aldri vært annet enn et helt vanlig menneske her i verden som hele sitt liv har villet det gode imot det onde som hun allerede som liten forstod at var det viktigste for alle mennesker som ville fjerne det onde fra verden å ville finne ut om hva kunne være for noe. Derfor har hun hele sitt lange liv vært villig til å gjøre hva som helst for virkelig å finne ut om hvorfor noe så ondt som den andre verdenskrig kunne hende i denne ellers så fredfylte skaperprakt som hun ville kalde hele verden for. Dermed er alt som behøves å sies om Nora her for all evig tid skrevet ferdig for all fremtid.

21. februar, 2021, David H. Hegg

299. Det jeg tror på

Akkurat nå satt jeg og tenkte på alt sammen, som har hendt med meg, angående alt av dette; som har å gjøre med forbrytelsen med disse “påvirkningene”. Det har vært mange år. Det er riktig å si at det har vært siden 1986, og det er nå 35 år. I alle disse årene har jeg vært fokusert på hva som er inni mitt sinn, det har vært hver dag disse 35 årene. På grunn av dette, har jeg lært å forstå mye om mitt indre sinn og hvordan det fungerer. Det er på grunn av hva som har hendt med meg. Akkurat nå tenkte jeg på, at det jeg tror på, det er; at dette hadde ikke vært mulig for et menneske å klare, det er noe som vi mennesker kaller Gud, eller lignende, som har gjort dette mulig for meg å få til. Ikke noe menneske kunne ha klart å komme gjennom dette som jeg har gjort, det er fullstendig umulig.

7. mars, 2021, David H. Hegg

300. Ensom

Menneskets skyld er et vanskelig tema. Det er fordi det kan ikke sies å være riktig at det er menneskehetens skyld, at de er skapt; men det kan allikevel sies at det er riktig, at det er menneskets egen skyld alt det de gjør, som de ikke er skap til å tro at det er riktig av dem å få gjøre, som er alt det onde, som menneskene frem til i dag har gjort her på jorden. Dette er en innledning; som det i denne teksten bare veldig kort vil bli gitt noe få stikkord om hva innebærer for alle mennesker som er skapt til alle tider.

I denne teksten neves to forhold som er alvorlige for menneskehetens evige eksistens: Det ene er at menneskene har ansvar for alt det de forstår hva er som er blitt gjort tidligere, og for alt det de selv forstår at de selv gjør. Det andre er at menneskene har skyld for alt det de selv forstår, at de gjør ondt og urett mot alt og alle, som er til i den verdenen, som de til evig er skapt til å ha ansvaret for helt alene uten noen annen sin hjelp med alt det de er i stand til å gjøre her i verden.

14. mars, 2021, David H. Hegg

301. En egenskap

En egenskap som eksisterer her i verden er menneskets intelligens. Menneskets intelligens er kun en av mange forskjellige egenskaper som finnes skapt her på jorden. Denne egenskapen er på ingen måte den bærende og aller mest fremtredende egenskapen som finnes, men kun en liten forstand som noen mennesker har begynt å tro at er deres suverene evne over alle andre evner som finnes i det hele tatt.

Menneskene har begynt å ødelegge hva intelligens virkelig er. Menneskene har begynt å skape sin egen forståelse om noe de har begynt å kalle intelligens, men som i virkeligheten er blitt deres eget skaperverk som i sannhet heller skal kalles dumhetens skaperverk av dumhetens helvetes rasshøl.

Intelligens er nemlig en mye mer sammensatt og uensartet egenskap, enn den lille dumheten menneskene selv har begynt å omskape sin intelligens til å bli i dag. Dette er noe som er helt forferdelig, at dette har begynt å foregå; det at menneskene begynner å bruke sin middelmådige forstand til å tro at de selv er blitt skaperen av hele eksistensens fullkommenhet helt uten å begripe hva de selv har begynt med, fordi deres egenskapte intelligens er blitt deres verste uforstand.

Det vi kan kalle matematisk intelligens er bare en side av hva intelligens som helhet er. Som helhet har nemlig intelligens mange sider, som hver for seg og i sammen på ulike måter er noe helt annet enn dagens uforstand satt i et enkelt og bare tåpelig system.

Ulike sider ved intelligens kan vi kalle ulike sider av forstandens skaperevne, som er dens egentlige hensikt, nemlig å skape forstand og ikke uforstand.

14. mars, 2021, David H. Hegg

302. Pengene

Dette er innledningen til et nytt og svært viktig tema i det arbeidet jeg nå bare så vidt har begynt med å gjøre her i verden. Denne gangen; dreier dette temaet seg om noe svært alvorlig, og det er at menneskenes skaperevner har utviklet seg i konflikt med den virkelige skapte verden. Dette er så viktig og alvorlig; at i denne teksten nevnes bare det aller viktigste, som er årsakene til at menneskene har begynt å utvikle seg ondt. Denne årsaken heter pengene og pengenes makt over menneskenes evner og muligheter i et sånt omfang at det fullstendig har gått galt. Dermed; er dette foreløpig det som blir skrevet om dette forferdelig viktige temaet.

16. mars, 2021, David H. Hegg

303. Hva frihet er

Hva frihet virkelig er; er en opplevelse av hvem en selv er som virkelig finnes som er en som ingen bestemmer over som en annens makt eller eiendom, men istedenfor bare er fri som en helt naturlig og riktig opplevelse av å få leve som et fritt menneske, fordi det er det eneste som menneskene er skapt til å få gjøre. Ingen har noen gang fått lov til av sin skaper å begynne å eie eller bestemme over hva andre mennesker virkelig er og skal få være.

21. mars, 2021, David H. Hegg

304. På denne måten

Denne gangen er det bare en liten tekst om noe ganske så kjent men allikevel helt umulig å få til at menneskene klarer å oppnå det de vil her på Jorden, og denne gangen heter dette fenomenet nemlig atomkrig av aller verst slag som bare kan tenkes mulig at vil komme til å skje om ikke denne teksten blir tatt alvorlig av alle mennesker som bor på denne planeten som heter Jorden. Den atomkrigen kommer 100 % sikkert til å skje den dagen “forbryterne” har klart å hevne seg på alle de som begynte å ødelegge for deres mak over hele verden og alt som finnes på denne planeten. Den eneste måten å hindre den atomkrigen på, er å sørge for så fort som mulig at det ikke finnes et eneste atomvåpen igjen som er mulig å benytte av mennesker på denne planeten noen gang mer fra nå av som er i dag onsdag 24. mars 2021. Blir ikke denne advarselen tatt på det aller største alvor, kommer denne atomkrigen en dag til å skje. På denne måten blir det at dette fra i dag kommer til å måtte bli og være for all fremtid her på denne planeten, fordi det onde i menneskene kan ikke bare for evig tid fjernes, det må hele tiden forstås bedre og bedre for evig tid, og evig tid er det dette har med å gjøre, for det evige er det denne verden tilhører, og ikke noe forbigående.

24. mars, 2021, David H. Hegg

305. For evig og alltid

Denne teksten er om et lite men allikevel mektig lite fenomen her på Jorden i dag, som heter atomvåpnenes hemmeligholdte hensikter og betydninger som kun de som kjenner til disse virkelige hensiktene med disse våpnene vet hva egentlig er for noe nemlig våpen av en annen dimensjon enn deres virkelige våpen som de til daglig er så vant til å kunne utøve den nødvendige grusomhet og ondhet med her på Jorden nå i mer enn 10 000 år. Vet dere hva disse egentlige betydningene til atomvåpnene er dere? Nei. Men her skal dere få vite det dere. Deres egentlige hensikter er: 1.) Å kunne undertrykke hele verdens befolkning under det kapitalistiske herskesystem på en måte menneskene aldri skal kunne få til å gjøre om på mer. 2.) Å kunne utvikle et system på Jorden der alminnelige mennesker utvikler seg til å kun bli undertrykte mennesker under atomvåpnenes evige eksistens over deres frie skjeler sånn at de aldri får til å bli disse frie sjelens skapninger her på denne planeten mer. Og så til slutt kommer dette: Den dagen de våpnene benyttes av disse menneskenes ondhet, blir det den som har dikter dette til David som styrer dem alle sammen helt nøyaktig for å bringe menneskeheten tilbake til steinalderen. For med dette er det sagt som dere behøver å få vite for å forstå hvorfor David alltid er så glad og blid, det er fordi han vet hvem jeg er som dikterte han dette, og så vet han at å komme tilbake til steinalderen det er ikke det verste som kan hend med menneskene på Jordene. For det verste som kan hende med menneskene på Jorden vet både han og jeg som sier til ham hva han skal skrive, at er at menneskene bare blir ondere og ondere hele tiden uten å tro at denne ondheten noen gang kommer til å få sin siste dag. Dette har David skrevet fordi han har lært seg å forstå hva jeg sier til ham at han skal skrive, og det er fordi jeg har villet hjelp ham med å få til sin plan, som ikke er min plan, som er at menneskene av egen fri vilje vil begynne å ville gjøre riktig den dagen de forstår alvoret i være skapt av noe som har skapt dem til å være og bli det de er skapt til å forbli i all evighet, og ikke noe annet noen gang for evig og alltid.

27. mars, 2021, David H. Hegg