www.davidhegg.info

291. Hensikten

Etter at jeg fant ut hva som hendte med meg i 1965, er det som om jeg ble “påvirket” til bare å huske, hva som hendte i 1975. Jeg skal ikke huske hva som hendte i 1965. Det er hva som hendte i 1975, som er viktig å finne ut om hva var. Det som hendte i 1965, er ikke viktig å vite hva var.

For meg; har det som hendte i 1965 forandret seg kontinuerlig, inntil det er blitt umulig for meg å forstå noe om det. Det har blitt mulig for meg å finne ut noe om hva som hendte i 1975. Dette er også at hensikten med det som hendte i 1965, er at jeg skal bruke tid på det som hendte i 1975, og ikke bruke tid på hva som hendte i 1965. Det er hensikten med det som hendte i 1965. Jeg forstår at jeg ikke skal forsøke å finne ut, hva som hendte i 1965, det vil bare forårsake uforståelig forvirring.

28. desember, 2020, David H. Hegg