www.davidhegg.info

288. Seksualdriften

“Forbryterne” bruker “påvirkning” av sex / seksualdriften i alle sammenhenger i menneskenes tanker, følelser og det som foregår i deres sinn. Det er også i alle forskjellige forbindelser der sex / seksualdriften absolutt ikke har noen naturlige funksjoner. Dette er også på måter som ikke har noe å gjøre med seksuallivets naturlige væremåter.

Dette er noen ganger veldig farlig. Det foregår på måter som menneskene ikke forstår selv, og de forstår ikke hva som hender med dem.

“Forbryterne” kan bruke “påvirkning” av sex / seksualdriften blandet inn i alle deler av menneskenes liv; angående alt de tenker, føler og gjør, og i alt mulig annet om det kan være noe.

For å understreke hvor viktig dette er, vil jeg tilføye at “påvirkning” av sex / seksualdriften kan bli blandet inn i de mest utenkelige sammenhenger, av “forbryterne”. Og en gang til, dette er noe veldig farlig, og det betyr at det også kan bli blandet inn i alle forskjellige farlige sammenhenger. Alle sammenhenger!

Det er ikke noe som de ikke kan blande inn sex / seksualdriften i.

17. desember, 2020, David H. Hegg