www.davidhegg.info

280. Følelser

Etter den forrige teksten; 279. Tendenser, 17. oktober, 2020; fikk jeg akkurat nå, dagen etter, noen flere tanker. Denne gangen tenkte jeg også først; at jeg kan ikke skrive hver tanke jeg får i hodet mitt. Men etter noe tid, begynte jeg å tenke mer på dette.

Jeg tenkte på; at i går skrev jeg om tendenser, og så begynte jeg å tenke på at det kan være noe lignende med følelser. Og at det kan være om forskjellige følelser. Jeg tenkte at “forbryterne” kan “påvirke” sånn, at følelser blir sterkere eller svakere. Jeg tenkte på at dette også kan være angående alle slags forskjellige følelser. Og følelser kan være mange ting; velvilje, motvilje, glede, sorg, toleranse, intoleranse, ro og sinne, etc.

Jeg tenker at “forbryterne” kan “påvirke” alle følelser til å bli mer eller mindre alt ettersom hva det er om, eller kanskje bare noen følelser også. “Forbryterne” kan også “påvirke” mennesker til å få irrelevant og uventede følelser. Sånne følelser kan også bli forsterket. Følelser kan også bli “påvirket” til å bli blandet sammen på uvanlige måter.

Følelser kan også bli manipulerte på forskjellige måter. For eksempel; noe uviktig, kan fortrenge noe viktig. Noe som ikke er betydningsfullt, kan fortrenge noe som er betydningsfullt, etc.

Følelser kan være alle slags følelsesmessige reaksjoner.

I denne teksten har jeg bare påpekt dette på en rask og kortfattet måte.

Noe annet som kom i tankene mine i dette øyeblikk, er dette: “Forbryterne” verdsetter ikke en person og mennesker på samme måte som likeverdige mennesker gjør. For “forbryterne”, er det to forskjellige ting; angående hva som er iblant dem selv, og angående hva som er overfor andre. Mellom dem selv, har de likeverdig menneskeverd. Overfor andre; ser de på dem med mindre menneskeverd, eller ikke noe menneskeverd. For eksempel; om en av de andre menneskene med lavere menneskeverd gjør noe flinkt, eller gjør en viktig innsats, da er det noe “forbryterne” har eiendomsretten over og makten over. Denne fundamentale tenkemåten av sånne mennesker, gjenspeiler seg i alle relevante sammenhenger. Dette er det samme som forakt for andre mennesker hele tiden, som noe riktig i alle sammenhenger. Forakt er også en følelse. Andre mennesker har bare nytteverdi.

18. oktober, 2020, David H. Hegg