www.davidhegg.info

277. Ordene

Nå fikk jeg denne setningen i tankene mine: “Forbryterne” bruker tusen usanne ord for å skjule ett sannferdig ord.

Først, tenkte jeg at jeg kan ikke skrive hver tanke jeg får i hodet mitt. Men etter noe tid, begynte jeg å tenke mer på denne metaforen, og da begynte jeg å tenke at dette er lite grann å skrive om allikevel.

Dette har å gjøre med hvordan “forbryterne” utvikler forskjellige fagkunnskaper og spesialkunnskaper, innenfor forskjellige fagområder og spesialområder. De kan gjøre det ved å “påvirke” alle forskjellige slags mennesker. Typisk “påvirker” de for og imot på sånne måter; sånn at begge tenkemåter blir feil. Og på grunn av det; blir forskjellige fagområder utviklet under kontroll av “forbryterne”. På sånne måter, kontrollerer de også hvordan alle kritiske reaksjoner mislykkes.

“Forbryterne” kan “påvirke” til å utvikle omfattende og komplisert feil forståelse; for å skjule noe som er ukomplisert og lett å forstå på en kortfattet måte. “Forbryterne” behøver ikke å vite noe om det fagområdet de “påvirker”; fordi de kan bruke måter å gjøre sånne ting på som ikke behøver å være basert på kunnskap av dem selv. “Forbryterne” kan “påvirke” kunnskap uten å ha den kunnskapen selv. “Forbryterne” kan “påvirke” mennesker til å gjøre både rett og galt, uten å ha kunnskap om hva det dreier seg om.

Dette foregår også angående hvordan mennesker tenker og snakker om forskjellige ting i dagliglivet. På grunn av “påvirkningene”, snakker mennesker seg selv vekk fra forståelse om det de snakker om.

Ved å legge til noen flere tanker til den første setningen i denne teksten; så åpner dette opp for å forstå om at dette er et utstrakt fenomen, som i dag kan ha preget alt mulig vi har vært opptatt av, for en velig, veldig lang tid nå.

På denne måten, kan vi si, at ordene villeder oss; på grunn av hvordan “forbryterne” “påvirker” oss hele tiden. Derfor er dette noe viktig å begynne å forstå om, sånn at de riktige ordene kan få betydning. Jeg tenker at “forbryterne” ser på oss som sosiale grupper, som de kan “påvirke” alle av ved å “påvirke” noen av oss.

13. oktober, 2020, David H. Hegg