www.davidhegg.info

167. Menneskelige faktorer

Nå har tankene mine kretset rundt hvordan forbrytelsen av forbryterne handler om å være mennesker. Ved å tenke på det i noe tid, begynner jeg å tenke at dette er det viktigste filosofiske spørsmålet om denne forbrytelsen. Og når det er det viktigste, er det også den øverste faktoren, som forbryterne bryr seg om. Andre faktorer, som økonomi for eksempel, er av underordnet betydning.

Nøyaktige fakta er selvfølgelig noe annet, som er veldig viktig om denne forbrytelsen. Men i denne teksten, tenker jeg på en filosofisk synsvinkel angående denne forbrytelsen.

På grunn av denne problemstillingen, blir det mulig å tenke på to forskjellige måter å tenke om rettferdighet på; menneskelig rett, og økonomisk rett. Menneskelig rett handler om et menneskelig system. Økonomisk rett handler om et økonomisk system.

Jeg tenker på at både forbryterne og alle andre, ser menneskelig rett som den øverste faktoren, men på motsatte måter. Forbryterne ønsker å ha menneskelig urett, for å oppnå økonomisk urett; til fordel for seg selv. Alle andre ønsker å ha menneskelig rett, for å oppnå økonomisk rett; til en rettferdig fordel for alle. Dette resonnementet viser at forbryterne ønsker menneskelig urett, for å oppnå økonomisk urett, til fordel for seg selv.

Det er mulig å tenke; at det er menneskelig urett, som oppnår økonomisk urett. Og det motsatte; at det er menneskelig rett, som oppnår økonomisk rett. Økonomi handler om hvordan verdiene fordeles mellom folket.

Istedenfor at menneskelige faktorer har makten over økonomien, har økonomiske faktorer makten over menneskene. Jeg tenker at dette er noe som forbryterne har brydd seg om, at de ønsker å oppnå til fordel for seg selv. Men i denne teksten tenker jeg på noe annet, jeg tenker på viktigheten av hva det er å være mennesker, og at vi må være mennesker på en god måte.

Forbryterne har påvirket alle ting på måter som vi ikke forstår. Det er nødvendig å finne ut om det. Det er menneskene som er påvirket. På grunn av det, handler dette om menneskene.

Disse tankene viser bare en systematisk måte å fremsette problemet på. Dette er noe vi nå begynner å forstå om, vi forstod ikke om det før. Jeg tenker på at forbryterne har forandret alt, som vi tenker, at vi vet og forstår, og det er nødvendig for oss å finne ut om det. Forbryterne har påvirket til feil forhold og forståelser mellom alt mulig, på måter som ødelegger for oss alle, på forskjellige måter.

Jeg begynte å skrive denne teksten, ved å tenke på at spørsmålet om å være mennesker, er den øverste faktoren, som forbryterne bryr seg om. Jeg skrev at økonomi for eksempel, er av underordnet betydning. Jeg nevnte økonomi som et eksempel. Fordi jeg først tenkte på spørsmålet om materielle fordeler sånn generelt, i forhold til spørsmålet om å være mennesker. Jeg tenkte på at forbryterne har spørsmålet om å være mennesker, som en øverste faktor, på en måte de mer og mer har vært i stand til å skjule.

Spørsmålet om å være mennesker er det viktigste for oss alle. I denne teksten, har jeg bare påpekt det. Jeg vet ikke hva forbryterne tenker, og hva de gjør. Derfor er denne teksten bare for å påpeke at jeg tenker, at dette er noe viktig å bli klar over og finne ut mer om. Derfor, er dette en innledende tekst. Typisk begynner jeg å tenke på ting. Jeg gjør det, for å få tankene ut av den kontrollen, som forbryterne har fått over våre tanker.

Selv om du sier at du tenker, at en ting er det viktigste, så er andre ting også nødvendige å bry seg om.

Jeg har tenkt mye på at forbryterne påvirker til å fjerne spirene til våre tanker.

10. juli, 2017, David H. Hegg