www.davidhegg.info

166. Interessemotsetning

Nå har det vært noen uker, der jeg har opplevd at jeg ikke har flere nye ting å huske og finne ut om. Det er som om jeg har nådd frem til slutten av “den veien” av hukommelser, som jeg har måttet huske og finne ut om. Dette er at jeg nå har funnet det riktige bildet. Det er mer å fylle inn i dette bildet, men nå viser dette bildet hva det er, som har blitt gjort mot meg.

Når jeg akkurat nå tenker på noe å skrive om i dag. Tenker jeg på hvordan det er mange forskjellige ting i sammen, som har å gjøre med hva denne forbrytelsen av forbryterne handler om.

Men det er en enkel ting som er klar og tydelig, og det er hvordan dette har å gjøre med en enkel men alvorlig interessemotsetning. Det er en interessemotsetning mellom disse forbryterne, og alle oss andre. Det er viktig at alle vi andre er i stand til å forene oss og komme sammen imot disse forbryterne. En av de tingene disse forbryterne gjør, er å påvirke folk så det ser ut som, at disse forbryterne er Gud og lignende. Derfor er disse forbryterne noen folk, som det er nødvendig for oss alle å finne ut om.

Jeg tenker at denne forbrytelsen har å gjøre med to ting: 1.) Det har å gjøre med at forbryterne ønsker å bruke metoden sin, når de har funnet ut om den. 2.) Det har å gjøre med at disse forbryterne har interesser, som er i motsetning til interessene til alle oss andre omkring dem. Den mest typiske taktikken forbryterne bruker, synes å være å spille folk ut mot hverandre. Jeg tenker forbryterne har utviklet interessemotsetninger mellom oss. Derfor, er en av de viktigste tingene det er nødvendig for oss å gjøre, å ikke la forbryterne spille oss ut mot hverandre.

Alle vi andre har også interessemotsetninger mellom oss, men det er forskjellig fra den interessemotsetningen vi alle har til forbryterne. Forbryterne har også påvirket til interessemotsetninger mellom oss. Derfor må vi først finne ut om hvordan forbryterne har spilt oss ut mot hverandre. Når vi gjør det, vil det forandre vår forståelse om det hele, fordi vi da vil begynne å forstå mer om det.

Jeg tenker at vi andre alle har ønsket å forandre ting i samfunnene til å bli bedre for alle. Men vi har hatt forskjellige idéer om hvordan vi skal gjøre det. Dette er et grunnlag for samarbeid, der vi alle kan delta aktivt i denne utviklingen. Forskjellige tanker får oss til å bli bedre, og det påvirker oss til å tenke bedre. Det er i sammen at vi mennesker utvikler oss.

Naturlig, er forskjellige tanker utfordrende og positivt samtidig. Naturlig, er stagnasjon noe negativt. Forskjellige tanker er at folk lever sammen.

Det er mulig å tenke at interessemotsetningen forbryterne har overfor alle oss andre, handler om å være mennesker.

5. juli, 2017, David H. Hegg