www.davidhegg.info

164. Kulturell utvikling

Det er mulig å tenke at det ubetydelige ikke eksisterer, som en grunnleggende faktor, i vår fullstendige eksistens. Det er mulig å tenke at ubetydelige faktorer har en grunnleggende betydningsfull årsak, eller kanskje forskjellige betydningsfulle årsaker. Det er fordi det ubetydelige er noe, som er gjort mulig i vår eksistens. Det er fordi vår eksistens er bygd opp til å bestå av forskjellige aspekter.

Dette er bare tanker. Vi kan ikke vite det vi ikke vet. Men vi kan tenke på det vi vet, og vi vet at vår verden eksisterer.

Det onde kan bli sett på samme måten. Det onde eksisterer ikke som en fundamental faktor i vår fullstendige eksistens. Det onde blir en faktor i vår eksistens, spesielt for oss mennesker, på den måten at ondskap er noe feil. Det synes som at dette er, at vi skal stoppe å gjøre onde ting, når vi forstår, at det er noe ondt.

Vår eksistens blir til av en betydningsfull hensikt, eller kanskje av forskjellige betydningsfulle hensikter. Vår eksistens blir ikke til av en ubetydelig tilfeldighet, eller av forskjellige ubetydelige tilfeldigheter.

Vi vet ikke hva årsaken til vår eksistens er. Men vi vet at denne verdenen eksisterer.

Det er en utfordring å være et menneske, og det er en utfordring å være mennesker i sammen med hverandre.

Hensikten til at jeg har skrevet denne teksten, er å fokusere på det alvorlige ved å være mennesker. Vi kan ikke forstå alt mulig. Men vi kan forstå; det vi kan forstå.

Dette resonnementet viser også at det ikke eksisterer ubetydelige mennesker. Moderne demokrati er om å virkeliggjøre at hvert menneske er betydningsfullt, det er det dagens demokrati er ment å være. Mennesker påvirker hverandre på alle forskjellige måter. Moderne demokrati er en kulturell utvikling; det har å gjøre med alt mulig, det er en levemåte.

Forbryterne ønsker å ødelegge vår menneskelige forståelse, og vår kulturelle utvikling. De ønsker å ødelegge vår forståelse av det historiske perspektivet, og vår menneskelige utvikling. Kulturell utvikling er på forskjellige måter.

Det er alle menneskene i sammen; som utvikler seg. Vi er både individer og fellesskaper. Et individ kan gjøre noe bra eller dårlig mot fellesskapet. Og fellesskapet kan gjøre noe bra eller dårlig mot et individ.

25. juni, 2017, David H. Hegg