www.davidhegg.info

163. Det utrolige

Etter de to siste tekstene “161. En mental tilstand” 11. juni, og “162. En nøkkel” 12. juni, opplever jeg at jeg nå har nådd frem til slutten på min utvikling, av å huske og finne ut om hva som har hendt med meg.

Jeg har nå hatt noen tanker i mitt sinn i noen dager, som jeg skriver her.

Det utrolige eksisterer. Det utrolige er at den verdenen vi lever i eksisterer.

Denne utrolige verdenen har en årsak, og da er det også en utrolig årsak.

Etter at jeg har tenkt på dette i noen dager, tenker jeg på at forbryterne ønsker å få menneskene og hele verden til å bli sjelløse ting.

18. juni, 2017, David H. Hegg