www.davidhegg.info

59. Forverring

De siste dagene har jeg strevd med tankene mine, for å fremheve hvordan en viktig detalj er viktig for utviklingen av situasjonen, som ødela for meg i 1986. Men hele tiden ender jeg opp med, at det er sammensatte forbindelser, som ikke kan bli sett isolert og tatt ut av et helt bildet av situasjonen. Det begynner å tvinge meg til å arbeide med dette på en måte, der jeg skriver mye lengere tekster.

Etter å ha vært opptatt med dette i tankene mine for noen dager, fikk jeg en tydelig forståelse av en systematisk struktur, som jeg kan skrive om. Det er, at i begynnelsen, var det ingen problemer. Det var forskjellige andre utenforstående personer, som blandet seg inn i vår situasjon og ødela. Etter det, laget de samme personene det verre og verre.

Innledningsvis var det ingen problemer. Noe få timer før andre personer begynte å lage problemer, satt datteren min, moren hennes og jeg, i mitt kjøkken og snakket vennskapelig med hverandre på en måte som hadde vært normalt for oss i mange år. Og datteren vår var opptatt av, at vi hadde snakket om, at hun skulle være mer sammen med meg enn før.

I begynnelsen, lagde andre personer problemer. Og gradvis forverret andre personer situasjonen mer og mer.

Det tydeligste eksempelet, er da politiet kom og tok meg vekk fra min mor, som hadde besøkt meg i min leilighet. Min mor begynte øyeblikkelig å gråte voldsomt foran øynene på politiet. Det var i min leilighet. Dette var fordi noen offentlig ansatte ønsket å ødelegge oss, for å skjule hva de hadde gjort galt. Og de ødela flere personer enn de vet hvem er. De fortsatte til alt var totalt ødelagt for oss, da gjorde de ikke mer.

Så, å fremprovosere problemer, og forverre situasjonen gradvis mer og mer, er en systematisk struktur.

Vi hadde ikke noen problemer av det slaget. Andre lagde dem alle, og forverret det mer og mer. Disse problemene var ikke våre, de ble lagd av andre. Dette var umulig å forstå for meg.

9. september, 2016, David H. Hegg