www.davidhegg.info

56. Eksplosive påvirkninger

Akkurat nå, begynte jeg å se på disse påvirkningene med mental kontroll, som noen slags små eksplosiver, som på en billedlig måte, er plassert i strategiske posisjoner. I mine tanker, lagde jeg et visualisert bilde som symboliserer sånne påvirkninger. Det bildet jeg lagde i mine tanker, er tilsvarende til det bildet til venstre. Jeg tenkte på at sånne påvirkninger, har blitt plassert i strategiske posisjoner, i meg og i andre mennesker omkring meg, for å begynne å virke i forskjellige situasjoner og til forskjellige tider. Jeg ser det samme bildet for alle slags forskjellige påvirkninger, når jeg ser på hvordan disse påvirkningene har blitt plassert, for å utvikle situasjonen angående mitt eget liv. Når jeg ser disse bildene av disse påvirkningene, ser jeg det samme bilde for alle slags forskjellige påvirkninger. En av dem virker på en måte, en annen av dem virker på en annen måte, osv.

Hensikten med disse bildene av disse påvirkningene, er at jeg begynte å se dem, som noen slags “små bomber”. Ikke fysiske materielle bomber selvfølgelig, men påvirkninger som virker på forskjellige måter. Den lille svarte tingen på bildet, er et symbol for en utløser som får påvirkningen til å begynne å virke.

Nå begynte jeg også å tenke på at det hadde vært mulig å lage forskjellige symboler for forskjellige kategorier av påvirkninger. Men å gjøre det nå, vil bli for mye å gjøre innenfor den tiden jeg har planlagt å bruke på denne teksten.

Det ble tydelig for meg at forskjellige påvirkninger, har blitt plassert i forskjellige posisjoner, i meg og i personer omkring meg, for å forårsake utviklingen av situasjonen jeg forsøker å finne ut om. Og jeg så påvirkningene som visualiserte bilder, som bildet i begynnelsen av denne teksten.

Hele bildet av situasjonen jeg forsøker å finne ut om, er så mye at det krever mye mer, enn en liten tekst som denne, å skrive om det. Jeg har begynt å tenke, at nå har jeg skrevet mange små tekster, som gjør det mulig for meg å skrive lengere tekster, og det er en utviklingsmåte som er typisk for meg.

Jeg kan ta en liten bit av det, for å beskrive en liten bit av situasjonen. Faktisk, så var det den delen av situasjonen, som jeg tenkte på, da jeg begynte å se disse “påvirkningsbombene” for mitt indre øye.

I 1985 gikk jeg til en doktor, fordi jeg ønsket å hindre at jeg ble sykmeldt. Jeg hadde bare begynt å gjenkjenne noen svake symptomer, for det jeg senere vet er reumatisme. Jeg hadde en viktig rolle på arbeidet mitt. Arbeidsgiveren min stolte på meg, og jeg ønsket å finne ut om hva disse symptomene var, så jeg ikke ble sykmeldt, som jeg hadde blitt tidligere på grunn av hvordan disse symptomene ble verre.

Da jeg ringte legekontoret, sa jeg at jeg ikke ønsket noen behandling. Jeg ønsket bare å finne ut om hva dette var. Jeg snakket med en legesekretær eller kontorist. Da jeg kom til doktoren, tok doktoren kontroll over hele situasjonen, og sa at jeg måtte bli sykmeldt, og så skulle doktoren gjøre meg frisk. Jeg ble glad på grunn av det, og det var en av “påvirkningsbombene”. Det var noe jeg senere fant ut at bare var nonsens. Første dagen på jobben min igjen, etter en lang periode med sykmelding, var jeg ikke noe bedre. Alt sammen var det samme som før jeg gikk til doktoren, og jeg forstod fortsatt ikke hva det var.

I denne lille biten av situasjonen, ser jeg forskjellige sånne mulige “påvirkningsbomber”; i legesekretæren, doktoren, og meg.

Disse “påvirkningsbombene” virker med en bestemt effekt. Ikke mer eller mindre enn det den effekten er. Når disse “påvirkningsbombene” er plassert strategisk nok, da virker de sterkt nok. Sånne “påvirkningsbomber” har forårsaket situasjonen jeg forsøker å finne ut om. “Påvirkningsbombene” har forårsaket forskjellige vanvittige ting til å hende.

22. august, 2016, David H. Hegg