www.davidhegg.info

55. Økonomi

Hva er forskjellen mellom økonomi, og økonomisk politikk? Økonomi er et navn for det området. Økonomisk politikk er en aktiv utøvelse av en økonomisk teori. Det kan være mange forskjellige økonomiske teorier, og det kan være mange forskjellige aktive politikker. Dette har å gjøre med kultur og makt.

Jeg skriver dette fordi jeg tenker at forbryterne, som bruker mental kontroll, har påvirket til en opplevelse av at økonomi bare er ett system. Økonomi kan være mye forskjellig. Målene for forskjellig økonomisk politikk, kan også være mye forskjellig.

Det er mulig å spørre: Hva er alternativet til den økonomiske politikken, som disse forbryterne har påvirket til? Svaret er at disse forbryterne har påvirket alt mulig, så det er ikke noe aktivt alternativ.

Ved å tenke på disse temaene, blir det aktuelt å tenke på hvordan det kan være et problem, hvordan økonomien blir for mye dominerende. Det er typisk; at for mye av noe, kan være destruktivt.

Noe typisk disse forbryterne gjør, er å påvirke til å få det gode til å se dårlig ut, og det dårlige til å se bra ut. Hva det er, som er godt eller dårlig; kan blant annet, være forskjellige sider av alt mulig.

Jeg tenker at det kan være mange måter, å gjøre det som er bra, på. Og de samme måtene, kan også bli brukt til å gjøre det som er dårlig. Det er viktig å arbeide for gode målsettinger.

En god fellesskapsfølelse, er grunnlaget for hvert enkelt menneskes muligheter. Derfor er det til alles beste, å alltid ha fellesskapets beste i tankene. Et godt fellesskap er som et godt hjem.

Et relevant problem angående økonomien; er hvordan økonomien har å gjøre med utvikling av makt.

Det er også relevant å påpeke, at veldedighet ikke er en permanent og ferdig løsning, for problemer forårsaket av urettferdighet.

At gamle folk skal bli isolert og passivisert; er et eksempel på hvordan for mye dominerende økonomi, forårsaker et menneskefiendtlig samfunnssystem. Dette viser hvordan det ikke er de gamle som er viktige i det økonomiske systemet. Dette kan være på grunn av en slu tenkemåte, av forbryterne som bruker mental kontroll. Disse forbryterne kan ha mange slue tenkemåter, bak forskjellige måter for hvordan de har påvirket, til hvordan vi nå har begynt å leve. Å splitte og passiviser folket, synes å være en av de målsettingene disse forbryterne ønsker å oppnå.

Den måten vi kan forandre disse påvirkningene i våre samfunn på, er ikke at vi må slutte å arbeide. Det er at vi må forandre hvordan vi arbeider. Det er det vi må gjøre. Vi må forandre oss. Sannsynligvis vil det bli mer å gjøre, når vi gjør det. Disse forbryterne har vært så hemmende og destruktive. Typisk har de påvirket oss til å streve oss inn i problemer. Påvirkningene kommer fra forskjellige innfallsvinkler, på en slu og uventet måte.

15. august, 2016, David H. Hegg