www.davidhegg.info

54. Riktig retning

Etter at jeg fan ut hvordan disse påvirkningene med mental kontroll var gjort, har opptattheten min med hva dette er, begynt å utvikle seg i den riktige retningen. Det var i 2013 at jeg fant ut om hvordan dette er blitt gjort. Det var i 1976 dette ble gjort mot meg. Det var i 1986 at jeg for første gang ble oppmerksom på at sånne ting foregår. Men det var disse forbryternes påvirkninger som forårsaket det. Hensikten var at jeg skulle begynne å finne ut feil om dette. Hele tiden fra 1986 til 2013, fant jeg bare ut noe disse forbryterne hadde påvirket meg til å finne ut. Og det utviklet seg i en feil retning. Jeg fant bare ut mer og mer feil.

Fra 2013 har jeg begynt å finne ut riktig om hva dette er. Det er, at jeg hovedsakelig forstår riktig. Men disse påvirkningene er gjort på en så slu måte, for å hindre den påvirkede personen i å forstå hva det er, og på grunn av det, kan noen ting være vanskelelig for meg å finne ut riktig. Men fordi jeg hovedsakelig forstår riktig, blir hele situasjonen noe jeg har begynt å finne ut riktig om.

For meg, er det inni meg at jeg finner ut om dette. Det har vært et slu lureri inni meg, som jeg aldri skulle ha funnet ut riktig om. Dette lureriet er mye forårsaket av hvordan disse hukommelses‐hallusinasjonene virker. Fordi jeg fant ut om hvordan disse hukommelses‐hallusinasjonene er brukt på slue måter, begynte jeg å finne ut riktig. Så for meg, er dette en slags etterforskning jeg gjør inni meg selv. I disse dagene har denne etterforskningen inne meg selv, virkelig brutt ut av disse påvirkningenes overvinnende virkning, på en måte som fullstendig overvinner påvirkningene.

Det ser også ut som, at situasjonen, som utviklet seg omkring meg i 1986, også skulle ha hindret meg i å bli i stand til å gjøre noe med dette. Det ser ut som, at disse forbryterne har påvirket andre personer omkring meg, til å motarbeide meg, så det skulle bli umulig for meg å klare situasjonen.

Jeg tenker også nå at det har blitt mulig for meg å forklare hva dette er, på en måte som er forståelig. Så når jeg forstår riktig, om hva som har hendt inni meg, blir det også mulig for andre å forstå om dette.

Situasjonen i 1986 er mye om datteren min, moren hennes og meg. De andre personene som ble involvert i situasjonen i 1986, visste ikke noe om oss. Det hadde utviklet seg mer og mer på den måten, siden 1976. Vi tre hadde mye kontakt med hverandre; som personer omkring oss ikke hadde noe å gjør med. Det ser ut som, at det har vært disse forbryternes plan.

Noen få dager før den ødeleggende situasjonen begynte å utvikle seg i 1986, spurte min datters mor meg om å komme til hennes leilighet, for å være mer sammen med datteren vår der. Kort tid etter det, sa datteren min til meg, da hun var hos meg, at hun ønsket å være mer sammen med meg. En dag etter det, begynte den ødeleggende situasjonen å utvikle seg, på en måte jeg ikke forstod noe om hva kunne være.

En kort tid etter at vi hadde snakket om å være mer sammen med hverandre. Kom politiet plutselig og uventet og tok meg i fra datteren min. Jeg hadde ikke gjort en eneste ting lite granne galt. Jeg visste ikke hvorfor, eller hvem det var som stod bak det. Ingen fortalte meg hvem det var som hadde gjort det, og ingen fortalte meg hvorfor de hadde gjort det. Dette hendte igjen og igjen, og jeg forstod mindre og mindre, og til slutt hadde jeg blitt fullstendig mentalt ødelagt, og jeg forstod ikke noe i det hele tatt.

Senere, når ting hadde blitt virkelig ille, forstod andre personer at de hadde gjort så my galt, at de ikke ønsket, at situasjonen skulle bli oppklart. Istedenfor, fortsatte sånne personer å gjøre situasjonen verre og verre. Dette har fortsatt etterpå. Jeg tenker at dette også er disse forbryternes plan. Dette er også noe som beskytter forbryterne, som bruker mental kontroll, som er den virkelige årsaken til den destruktive situasjonen. Disse forbryterne er også de virkelig skyldige. Deres makt over andre personer er overvinnende, og de har brukt det til å forårsake situasjonen. Uretten skal vinne, det er disse forbryternes mål.

Dette er en kompleks situasjon for meg å forholde meg til. Men nå forstår jeg om hva det hele er. I 1986, forstod jeg at det måtte være noe mistenkelig, som hadde begynt å hende. Og det var riktig. Det var disse forbryternes påvirkninger med mental kontroll, som hadde begynt å virke i forskjellige personer omkring oss, på en måte jeg ikke forstod noe om. Planen må være at jeg skulle forstå dette, og begynne å finne ut mer og mer feil om det.

Denne metoden med mental kontroll er mulig fordi påvirkede personer ikke vet om at det har blitt gjort mot dem.

8. august, 2016, David H. Hegg