www.davidhegg.info

53. Påvirkningene bruker tid

Nå tenker jeg på at ødeleggelsen av situasjonen min, har blitt forårsaket av disse forbryternes påvirkninger med mental kontroll, på en måte som begynte i 1976. Dette er at ødeleggelsen av denne menneskelige situasjonen, som inkluderer andre personer, nå har foregått i mer enn 40 år. Det er disse forbryterne som har skjult sine påvirkninger i forskjellige personer. De har påvirket meg, men denne situasjonen har utviklet seg på grunn av hvordan andre personer også har bitt påvirket.

Det er også ting som hendte i 1962, som også ser ut, som at disse forbryterne allerede på den tiden, har brukt sånne påvirkninger omkring meg.

Jeg har blitt påvirket til å huske noe om sånne påvirkninger, som bare er sånne påvirkninger. Disse hukommelsene har bare vært lurerier alt av det. Dette er noe disse forbryterne har gjort, for å desinformere om hva dette er. Det sånne påvirkninger virkelig er, er noe det er umulig å huske at er blitt gjort mot seg. Det er bare mulig å forstå at det er sånne påvirkninger, og det stopper dem å forstå riktig om dem. Noen ganger kan det være litt vanskelig, fordi disse påvirkningene er gjort på en måte, som skal lure den påvirkede personen til å ikke forstå hvordan det er.

Uventede forandringer på forskjellige måter, kan typisk være på grunn av sånne påvirkninger. Men disse forbryterne er slue, i min situasjon har disse påvirkningene nå brukt mer enn 40 år. Det kan også være mulig å forstå at det allerede i 1962, er sånne påvirkninger som har begynt å ødelegge. Forbryterne har brukt mange år, for å få disse påvirkningene til å virke på en måte, som vi ikke skulle ha forstått. Noe typisk er at disse påvirkningene ødelegger hele tiden. Allerede når noe begynner, kan sånne påvirkninger begynne samtidig. Disse forbryterne påvirker til å starte ting, som bare skal bli ødelagt.

Påvirkningene bruker tid. Påvirkningene kan forårsake nye situasjoner, til å bli nye stabile situasjoner over tid, bare fordi hensikten er, at disse situasjonene skal forårsake nye forandringer og ødelegge mer.

Det synes som om disse påvirkningene kan få personer til å gjøre nøyaktig hva de er påvirket til å gjøre, til nøyaktige tidspunkter, på bestemte steder. Det ser ut som, at grupper av mennesker, kan bli koordinert med påvirkninger som det. Hvorfor det ser sånn ut, er noe jeg spør meg selv om. Er det nøyaktige påvirkninger? Eller er det noe annet de kan gjøre? Jeg har tenkt på at de kan påvirke personer til å nå frem til nøyaktig fastsatte resultater. Det disse forbryterne skjuler, er at sånne påvirkninger, er noe det er umulig å huske at er blitt gjort mot seg. Personer som har blitt påvirket til å huske noe om sånne ting, er bare påvirket til å desinformere. Det er virkelig mistenkelig at sånne muligheter er avvist, fordi det er sånne muligheter som er sannsynlige.

Disse påvirkningene kan skape menneskelige roller, som du kan se det i en film. Bestemte typer med bestemte egenskaper kan bli formet i personer. Sympatier og antipatier mellom mennesker, god og dårlig mot hverandre, kan være bare på grunn av disse påvirkningene.

Det er også tydelig at disse forbryterne er opptatt av ting. Hva slags assosiasjoner som er knyttet til ting, forsvinner også sammen med ting som forsvinner. Nye assosiasjoner knytter seg til nye ting som erstatter andre ting. Disse påvirkningene kan også bli brukt til å gi ting assosiasjoner, forårsaket av disse påvirkningene.

Det er viktig å bry seg om dette. Det er viktig å bry seg om hvordan en selv oppfører seg, hvordan en selv tenker og føler. Det er viktig å bruke tid på det. Det er viktig å forsøke å forstå om årsaker for hvordan en selv reagerer. Det er viktig å bevisstgjøre seg selv. Det er viktig å forstå om hva en selv gjør. Dette har pågått i lang tid nå, derfor er vi midt inni det. Vi mennesker er alltid midt inni utviklingen av menneskeheten, og typisk er det problemer å finne ut om. Det vil alltid være viktig for menneskene å bevisstgjøre seg selv.

I mitt tilfelle, er det å finne ut om disse påvirkningene, og stoppe dem fra å fortsette å ødelegge situasjonen, som er saken.

Så mange år med utvikling av denne destruktive situasjonen, er dårlig. Men det er noe positivt å finne ut og forstå om dette. Jeg tenker også mye på hvor mye lidelser disse forbryterne forårsaker omkring i verden, med hvordan de bruker disse påvirkningene. Det er også noe det er positivt å finne ut om, så alle disse lidelsene kan bli stoppet.

Jeg tenker at det viktigste jeg kan gjøre, er å finne ut om min situasjon, så andre kan forstå noe på grunn av det.

1. august, 2016, David H. Hegg