www.davidhegg.info

51. En enkel logiske rekkefølge

Hva gjør denne metoden, som bruker påvirkninger med mental kontroll, med en selv? Jeg har spurt meg selv dette spørsmålet gjentatte ganger de siste ukene. Jeg har tenkt på at denne metoden gjør forskjellige ting med en selv. I dag tenkte jeg at jeg skulle finne ett svar til dette spørsmålet. Om jeg bare skal finne ett svar, hva vil det ene svaret bli? Det svaret, som da dukket opp i mitt sinn, var at denne metoden overvinner en selv.

Etter dette svaret, oppstod et nytt spørsmål i mine tanker, som en logisk utvikling i mine tanker. Hvordan overvinner denne metoden, (som bruker påvirkninger med mental kontroll,) en selv? Jeg tenkte at jeg bare skulle finne ett enkelt svar til dette spørsmålet også. Det svaret var; at det har å gjøre med hvordan hallusinasjoner overvinner mennesker.

Da ble enda et spørsmål aktuelt. Hva oppnår metoden, (som bruker påvirkninger med mental kontroll)? Hva vil svaret bli, om dette spørsmålet også bare skal ha ett svar? Det ene svaret jeg får; er at denne metoden gjør det mulig for disse forbryterne, å bruke en selv, uten ens kjennskap til det.

Hva bruker disse forbryteren en selv til? Generelt, har det spørsmålet mange svar. Angående meg selv, er det mer mulig å finne ett svar. Om jeg bare skal gi ett svar, tenker jeg at disse forbryterne bruker meg til å ødelegge for meg selv. Men det er ikke disse forbryternes eneste hensikt.

Det ser ut som, at hensikten med å påvirke meg til å ødelegge for meg slev, er at det på grunn av det, skal bli mulig å bruke meg til andre formål. Derfor har dette svaret, at jeg skal ødelegge for meg selv, en påfølgende hensikt.

Hva er denne påfølgende hensikten? Om det bare skal bli ett svar til dette siste spørsmålet også, må det svaret bli, at hensikten er, at jeg skal desinformere om hva dette er.

Når jeg forstår dette, ønsker jeg ikke å desinformere, jeg ønsker å informere om hva dette er. Det er det jeg vil forsøke å gjøre på dette nettstedet.

Om du lurer på hva disse forbryterne tenker om dette nettstedet? Er svaret mitt, at jeg ikke tror de vet om det. Jeg tror ikke de bryr seg om meg.

Det er ikke bare meg, som er påvirket med denne metoden. Det ser ut som, at forskjellige personer er påvirket omkring meg, og også omkring i resten av verden.

Dette er selvfølgelig bare noen få ord. Dette er noen få ord med logisk tenkning. Ved å forsøke å finne bare ett svar til hvert enkelt av disse spørsmålene, er det mulig å se en hovedstruktur. Men en annen problemstilling, som jeg også har tenkt på samtidig, som jeg har skrevet denne teksten, er at dette er vanskelig for meg, som det er vanskelig å forklare hundre forskjellige ting samtidig. Derfor, må denne forenklingen bli sett i forhold til det, at dette er om så mange ting samtidig. Jeg begynte å tenke på denne forenklingen, etter at jeg hadde tenkt på, at dette er, som om jeg må forklare hundre forskjellige ting samtidig. Det kan være enklere å skrive om sånne ting, enn å snakke om sånne ting. Det er ved å ta det ett og ett, at det blir mulig å gjøre noe med dette.

Nå har jeg begynt å få et grep om disse tingene i mine tanker.

27. juli, 2016, David H. Hegg