David H. Hegg’s Web Site ─ Et nettsted om forbrytelser mot menneskenes sinn
◙ Forsiden ◙ Beskjeder ◙ Viktig ◙ Forskjellig ◙ Bilder ◙ CV ◙ Info
● Norsk
● English
● Innledning
● Tekster 1
○ Tekster 2
○ 2015 · 16 · 1
○ 2016 · 2
○ 2016 · 3
○ 2016 · 4
○ 2016 · 5
● Tekster 3
● Tekster 4
● Tekster 5
● Tekster 6
◙ Hovedsiden

Tekster 2 · 2016 · 5

◄ Forrige tekst ◄

47. Sammensatte påvirkninger

Nyhetene i dag er resultatet av folkeavstemningen i går; om England enten skal bli væren, eller melde seg ut, av Den europeiske union. 48.11 % har stemt for å bli værende. 51.89 % har stemt for å melde seg ut. Disse tallene er fra midt på dagen, fredag 24. juni 2016.

Etter at jeg hadde fulgt nyhetene på TV i noe tid, fikk jeg en tanke. Da tenkte jeg, at jeg skal skrive om det i dag.

Hva kan det være, som disse forbryterne, som bruker mental kontroll, har påvirket folk til å tenke om dette temaet? Jeg tenkte på det i noen minutter. Jeg husker ikke hvor lenge, men jeg tenker at cirka ti minutter kan være riktig. Så tenkte jeg, selvfølgelig, disse forbryterne har påvirket begge sider. Det er typisk.

Disse forbryterne har påvirket folk til begge meningene. Jeg tenker at det er det disse forbryterne har gjort fra begynnelsen, angående Den europeiske union. Selvfølgelig er disse forbryternes hensikt, at ingen skal være i stand til å tenke sine egne tanker.

Typisk påvirker disse forbryterne alle forskjellige samfunnsgrupper, og forskjellige individer, for å få total kontroll. Og litt etter litt manipulerer de alle sammen, vekk fra det som hadde blitt deres egne tanker. De påvirker alle menneskene vekk fra deres egne tanker, og vekk fra hva som hadde blitt deres egne meninger.

Selvfølgelig, dette er svaret, tenkte jeg.

Det er mulig å forstå hvordan det i løpet av tiden etter andre verdenskrig, har blitt mer og mer lagt vekt på pengene. Og samtidig, har det blitt lagt mindre og mindre vekt på menneskene.

Hvordan tenker disse forbryterne? De har ikke sagt noe om det til meg. Og jeg vil ikke skrive noe lettvint om det. Jeg tenker at det hverken er vanskelig, eller lett. Jeg tenker det er noe vi ikke vet.

24. juni 2016, David H. Hegg

48. Sannhetene

Hva er det riktige samfunnet? Det er ikke bare ett samfunn, som er det riktige samfunnet. Et samfunn er noe menneskene lager til å bli, som de ønsker. Mennesker kan ønske samfunn til å være på mange måter, og alle av dem kan være riktige.

Disse forbryterne som bruker mental kontroll, ønsker samfunnene til å bli som de vil. Disse forbryterne vil ha sin vilje. De vil at deres vilje skal bestemme hvordan ting skal være.

Disse forbryterne påvirker andre til å gjøre som de vil. Og de påvirker personer til å si at ting må være, på den måten, og på den måten, osv. Typisk sier personer at ting må være på en bestemt måte; at bare en ting er riktig, angående hvordan samfunn skal være. Det er bare noen personers vilje, ikke noe annet enn det. Typisk kan ting være på mange måter, det avhenger av hva folk ønsker.

Disse forbryterne ønsker å få sin vilje. Men disse forbryternes vilje er feil. Mange ting kan også være feil. Hva er feil? Det er feil å lyve. Løgner kan være som gift i menneskehetens utvikling. Disse forbryternes påvirkninger er løgner.

Vi mennesker utvikler oss ved å finne ut og forstå hva som er sant. Mange ting kan være sant. Og mange ting kan være usant.

Disse forbryterne innskrenker vår virkelighet, til å bli noen små løgner. Disse små løgnene dekker over en uendelighet av sannheter. Disse forbryterne er som åndsforlatte og sjelløse materialister, som tærer på hele vår planet. Vi mennesker er åndfulle og sjelelige skapninger, som lever i en åndfull og sjelfull eksistens på denne planeten.

1. juli, 2016, David H. Hegg

49. Fastlåst politisk utvikling

I dag tenker jeg på at disse forbryterne, som bruker mental kontroll, har ønsket å stanse den politiske utviklingen. Jeg har begynt å tenke at dette begynte på tiden omkring 1900, dette er et tidspunkt jeg har fremsatt fordi jeg tenker at disse forbryterne kan ha begynt med noe allerede før første verdenskrig, 1914 – 1918.

Jeg tenker det var en situasjon der konstante forandringer hadde blitt noe normalt. På forskjellige måter hadde nye oppdagelser gradvis forandret folks kunnskap og forståelse. Dette var noe folk hadde blitt vant til. Politisk utvikling var også en naturlig del av denne situasjonen. Det var noe naturlig og normalt at ting var i forandring. Det var ingen tvil om at ting tidligere hadde vært feil, og at de nye oppdagelsene hadde blitt riktige.

Å være i forandring var situasjonen. Å fortsette å være i forandring var fremtiden. Jeg tenker at denne situasjonen der forandringer var noe normalt, var det disse forbryterne begynte å motarbeide. På grunn av dette, tenker jeg at å fastlåse den politiske utviklingen, var en av disse forbryternes målsettinger.

Jeg tenker at forskjellige situasjoner omkring i verden har blitt stanset på forskjellige stadier, angående politisk utvikling. Å stoppe situasjonene har blitt en av disse forbryternes målsettinger. Og når situasjonene var stanset, begynte disse forbryterne å påvirke så nye problemer langsomt har utviklet seg. Målet er å snu den historiske utviklingen opp ned. Veldig kort, er det mulig å si, at disse forbryterne ønsker å få det til å se ut som, at menneskelighet er farlig fordi det fører til umenneskelighet, snillhet er farlig fordi det fører til ondskap, osv.

Fred var nødvendig for denne situasjonen omkring 1900. Og denne nye bevegelsen som arbeidet for politisk utvikling, ønsket ikke krig. Krig var det siste denne bevegelsen ønsket. Derfor, tenker jeg at disse forbryterne har begynt å tenke, at kriger kan ødelegge denne nye bevegelsen.

Jeg tenker at det i grove trekk, var at det kommunistiske miljøet utviklet seg og førte til det sosialdemokratiske miljøet. Dette er bare et enkelt overblikk over det hele, som har vært veldig mye. Jeg tenker på at dette var en fredelig bevegelse, som hadde fred som sitt grunnlag. Og at krig bare var ønsket, av dem som ønsket å ødelegge denne bevegelsen.

Den sosialdemokratiske idé skapte en situasjon der alle forskjellige folk stod overfor en situasjon, som ikke var opplevd, som for mye for noen, på det aktuelle tidspunktet. Folk hadde tid til å tenke og forstå, og det var det de gjorde. Ulikt menneskeverd og egoistisk griskhet hadde blitt feil grunnlag for hvordan samfunnet skulle utvikle seg; menneskelig likeverd og rettferdighet hadde blitt det riktige grunnlaget for hvordan samfunnet skulle utvikle seg. Jeg tenker at dette er det disse forbryterne ønsker å ødelegge.

Jeg tenker forbryterne har ønsket å skape en mer tilspisset situasjon, å gjøre motsetningene større. De ønsker at alt av det skal bli ødelagt og bli uforståelig. De får ting til å se ut som noe annet enn de er.

8. juli, 2016, David H. Hegg

50. Det motsatte

Nå tenker jeg på hvordan alt mulig i livet mitt, har blitt det motsatte, av hva jeg opprinnelig ønsket å gjøre. Jeg tenker at dette også er noe, det er mulig å finne ut, at har virket på en lignende måte i hele verden. Disse forbryterne som bruker mental kontroll, har brukt den samme metoden mot andre mennesker, som de har brukt mot meg.

Fordi denne forbrytelsen har pågått i lang tid, har disse forbryterne påvirket alt mulig omkring oss. Dette er bare en spesiell situasjon for oss. Når vi forstår dette, da forstår vi riktig igjen. Og vi kan finne den riktige måten, og de riktige måtene; for hvordan vi skal gjøre ting, og hva vi skal gjøre. Vi må komme ut av disse påvirkningene på en fredelig og positiv måte; det er en klar og tydelig situasjon for oss.

I denne teksten fokuserer jeg på hvordan ting langsomt snur seg rundt til det motsatte, av hvordan disse påvirkningene har blitt gjort. Typisk begynner dette med å påvirke deg, til å begynne å gjøre noe du ønsker å gjøre; men på grunn av sånne påvirkginer, har det blitt på en annen måte, en hva du hadde begynt å gjøre av deg selv.

Dette har å gjøre med hvordan disse påvirkningene er overvinnende, på forskjellige måter. Du kan huske noe feil, ønske å gjøre noe du ikke hadde ønsket å gjøre, tenke på noe du ikke hadde begynt å tenke, føle noe du ikke hadde begynt å føle, bagatellisere ting, latterliggjøre ting, og påvirke deg til å ikke forstå ting, etc. Typisk kan sånne påvirkninger begynne å snu ting rundt, til det motsatte, ved å begynne å la deg tenke at du skal nå frem til noe du ønsker. Men fordi dette begynner som noe du er påvirket til, har du begynt å gjøre det på en måte som forbryterne har staket ut, og du forstår ikke at det blir mer og mer feil.

Typisk er flere enn en person påvirket, og når mange person er påvirket etter en skjult plan, forsterker sånne påvirkninger hverandre.

En viktig ting er hvor sterkt disse påvirkningene virker. Det er også det de bruker for å få folk til ikke å finne ut om denne forbrytelsen. De påvirker personer til ikke å finne ut om denne forbrytelsen, og den påvirkningen er sterk. Derfor er dette noe, som det på en måte, har blitt mer vanskelig å forstå etter at forbryterne har begynt med det, enn det var før de hadde begynt med det.

Det synes tydelig, at forbryterne har ønsket å påvirke hva vanlige folk gjør, og hvordan vanlige folk lever. Folk som er en del av det vanlige, har vært i fokus for disse forbryternes påvirkninger. Men, alle forskjellige deler av samfunnene har blitt påvirket, det synes tydelig. Det er litt uventet, at vanlige folk har vært i fokus for disse påvirkningene, men det er hvordan det er.

Jeg har blitt påvirket til å finne ut feil om disse tingene. Det må være fordi forbryterne er sikre på, at det er umulig for meg å finne ut riktig. Det var da jeg i 2013 fant ut hvordan de hadde gjort det, at jeg begynte å finne ut hva det er, som er riktig. Å finne ut riktig, har vært å finne ut, forstå, huske riktig, og forandre meg selv til å bli riktig, etc.

Når jeg forstår om disse tingene, er det ikke så umulig for meg å forholde meg selv til det. Jeg tenker på det, som om det er mye å gjøre, angående hva jeg nå forstår. Dette er ikke noe umulig å stå overfor; det er my å gjøre, det er hvordan det er. Dette er hvordan jeg føler og tenker angående dette.

Det er viktig å forstå at alle av disse påvirkningene er lurerier. Selv om du ikke forstår hva det er, som er blitt gjort mot deg, kan du forstå og bli sikker på, at alt av det bare er lurerier. Opplevelser av fare og redsel etc., er også bare lurerier. Sånne ting er virkelig ikke noe, sånne ting blir noe bare fordi du begynner å tro på dem, ikke tro på sånne reaksjoner inni deg, angående dette. Sånne reaksjoner er noen slags hallusinasjoner, som virkelig ikke er noe.

Jeg har funnet ut hvordan forbryterne har gjort dette mot meg. Jeg har ikke funnet ut hva de har gjort mot meg. Det synes som om det er umulig for meg, å huske og finne ut hva de har gjort mot meg. Men at jeg har funnet ut hvordan disse påvirkningen er gjort, det har blitt nok til å stoppe alt av det inni meg. Jeg har nå vært opptatt med dette siden 2013, i tre år. I løpet av disse tre årene, har jeg langsomt og gradvis blitt i stand til litt etter litt å finne ut om det, og stoppe alt av det.

Blant mange ting, har jeg tenkt at de har påvirket meg til å glemme alt mulig. Det ser ut som om det har vært en påvirkning, som har vært, at jeg skal glemme alt jeg husker. Så fort jeg har husket noe, har jeg etterpå glemt det. Jeg tenker dette er på grunn av sånne sterke påvirkninger. Jeg har tenkt at dette er noe det er nødvendig å motarbeide sterkt nok. Det synes som, at når jeg har arbeidet sterkt med noen sånne hukommelser, da har det virket på all hukommelsen min. Det synes som, at jeg har blitt i stant til å stanse denne påvirkningen i meg. For eksempel, når jeg glemte noe jeg forsøkte å huske, gjorde jeg det samme igjen og igjen, for jeg vet ikke hvor mange ganger, men det kunne ha vært hundrevis av ganger. Og jeg fant ut, at dette forandret det, så jeg begynte å huske normalt igjen. Jeg gjorde mye mer, enn du hadde tenkt at hadde vært nødvendig å gjøre.

Det er beviser for at dette foregår. Romvesenene fra det ytre verdensrom, er sånne beviser. Forbryterne som bruker mental kontroll, er den enste årsaken for disse romvesenene. Å huske at du har møtt romvesener, samsvarer perfekt med hva de har gjort mot meg. Disse uriktige hukommelsene blir klare og tydelige. Det kan til og med være litt vanskelig å få dem vekk, enda du har funnet ut at det må være feil. For meg har sånne ting alltid vært noe jeg har begynt å huske etterpå. Og da har jeg begynt å tenke, at sånne ting har hendt. Derfor, er det beviser, for at dette foregår. Typisk forstår ikke forbrytere at de legger igjen beviser. Det finnes beviser for at dette foregår.

Typisk så slutter ikke folk som gjør dårlige ting, med det av seg selv. Vi, som ønsker å gjøre rett, må stoppe dem som gjør dårlige ting. Dette har å gjøre med hva som er sant, og hva som ikke er sant. Det som er sant, er riktig. Det som ikke er sant, er ikke riktig. Dette har også å gjøre med den historiske utviklingen, vi har mer og mer funnet ut riktig om forskjellige ting, og det har forandret vår forståelse om alt mulig.

Typisk er den historiske utviklingen preget av at dårlige ting er basert på løgner. Og fordi sånne ting er basert på løgner, er de ikke riktige, og de er ikke rett. Dette er hva vår historiske utvikling har vært om, angående sånne ting. Typisk har formålet vært å få alle til å forstå mer riktig. Idéen har vært at folk forstår riktig, når det er mulig å forstå riktig. Idéen har vært at sannheten vinner mot løgnene. Det har ikke vært at noen mennesker vinner mot andre mennesker. Det har vært at forståelsen vinner mot uvitenheten. Det er menneskeheten som vinner. Alle menneskene vinner i sammen. Vi vinner mer kunnskap og muligheter og sånne ting. Vi vinner å bli utviklede mennesker.

Å bygge opp situasjonen for alle mennesker, var også den opprinnelige moderne politisk målsettingen. Utviklingen av menneskeheten stod i sentrum for moderne politisk tenkning og forståelse. Dette er noe jeg tenker at hadde utviklete seg mye, når vi hadde nådd frem til 1900. Og idéen var at det skulle utvikle seg mer fra der og inn i fremtiden. Jeg tenker folk hadde et optimistisk syn på fremtiden.

Vi mennesker er forskjellige fra alle andre arter på jorda. Vi er ikke det samme som andre arter. Vi mennesker er både samfunn og individer. Vi gjør ting i sammen, og vi gjør ting en og en. Vi lever som kulturelt utviklede samfunn og individer, og ikke på grunn av instinkter som dyrene gjør.

Veldig enkelt og overfladisk, er det mulig å si at den historiske tiden før nåtiden, var preget av både å være utviklet og primitiv på samme tid. I nåtiden skulle det bli forventet at vi bare er utviklet, og ikke primitive mer. Forbryterne ødelegger denne utviklede situasjonen vi kunne ha forventet i dag. Perioden før i dag, vil mer og mer bli en kort tid i menneskehetens historie, jo lenger vi har kommet inn i fremtiden. Denne tiden før i dag, er en kort tid, fremtiden er en lang tid. Alle de dårlige tingene som har hendt i fortiden, er umulig å forandre, men det er mulig å sørge for at sånne dårlige ting ikke vil hende i fremtiden.

Den situasjonen forbryterne påvirker det til å bli, er vanskelig. Det er fordi den situasjonen er at vi skal ødelegge det vi prøver å gjøre. Når vi har funnet ut om det, og ikke gjør det mer, vil ikke situasjonen være vanskelig på den måten mer. Når vi slutter å lage problemer, da vil vi ikke ha så mange problemer mer.

13. juli, 2016, David H. Hegg

► Neste tekst ►

🖶 ► Utskriftsvennlig

Når du har åpnet denne utskriftbare siden, klikk "Skriv ut", ofte Ctrl+P, og det vil bli skrevet ut sånn som skriveren er satt opp til å skrive, Cmd+P på en Mac.

Under er det 🖶 ► linker til tekstene en og en. Symboler er utskriftsvennlig. Overskrifter er bokmerker.

🖶 ► 47. Sammensatte påvirkninger
🖶 ► 48. Sannhetene
🖶 ► 49. Fastlåst politisk utvikling
🖶 ► 50. Det motsatte

▲ Øverst